• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پیروزی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «پیروزی» است.


۱ - معنای پیروزی

[ویرایش]

پیروزی یا فیروزی به معنای غالب شدن بر دشمنان و نیز فوز و کامیابی است.
[۱] لغت‌نامه، ج۴، ص۵۱۹۱، «پیروزی».
[۲] ر. ك: برهان قاطع، ص ۲۷۹، «پيروزى».
معادل قرآنی این کلمه، ظفر، فتح و فوز است که هنگام کامیابی و گشایش به کار می‌رود.
[۵] فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ص۱۹۴.

در اين مقاله آیاتی بررسی می‌شوند که در آن‌ها، از مشتقّات «نصر»، «فتح»، «غلب» و ... استفاده شده است.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

امتحان با پیروزی (قرآن)، امید به پیروزی (قرآن)، بشارت پیروزی (قرآن)، پاسداری از پیروزی (قرآن)، پیروزی اسلام (قرآن)، پیروزی انبیاء (قرآن)، پیروزی ایرانیان (قرآن)، پیروزی بنی‌اسرائیل (قرآن)، پیروزی جندالله (قرآن)، پیروزی حزب‌الله (قرآن)، پیروزی حق (قرآن)، پیروزی در حدیبیه (قرآن)، پیروزی در غزوه احد (قرآن)، پیروزی در غزوه احزاب (قرآن)، پیروزی در غزوه بدر (قرآن)، پیروزی در غزوه بنی‌قریظه (قرآن)، پیروزی در غزوه بنی‌نضیر (قرآن)، پیروزی در غزوه تبوک (قرآن)، پیروزی در غزوه حنین (قرآن)، پیروزی در غزوه خیبر (قرآن)، پیروزی در غزوه مکه (قرآن)، پیروزی رومیان (قرآن)، پیروزی متقین (قرآن)، پیروزی محمد (قرآن)، پیروزی مستضعفان (قرآن)، پیروزی مسلمانان (قرآن)، پیروزی مسیحیان (قرآن)، پیروزی مشرکان (قرآن)، پیروزی موسی (قرآن)، پیروزی مؤمنان (قرآن)، پیروزی نیکوکاران (قرآن)، پیروزی هارون (قرآن)، دعا برای پیروزی (قرآن)، ساحران فرعون و پیروزی (قرآن)، سنت خدا در پیروزی (قرآن)، عوامل پیروزی (قرآن)، کافران و پیروزی اسلام (قرآن)، گردش پیروزی (قرآن)، منافقان و پیروزی (قرآن)، موانع پیروزی (قرآن)، نعمت پیروزی (قرآن)، وعده پیروزی (قرآن)، یادآوری پیروزی (قرآن).

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت‌نامه، ج۴، ص۵۱۹۱، «پیروزی».
۲. ر. ك: برهان قاطع، ص ۲۷۹، «پيروزى».
۳. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۵۱۹، «ظفر».    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۳، ص‌۴۳۷، «فوز».    
۵. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ص۱۹۴.
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۵۳۶، «فتح».    


۴ - منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۱، ص۲۴۷، برگرفته از مقاله «پیروزی».    


رده‌های این صفحه : پیروزی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار