• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مستنصر عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‚مستنصر عباسی یکی از خلفای عباسی است که در سالهای ۶۲۳-۶۴۰ق حکومت می‌کرد.


۱ - خدمات مستنصر در حرمین

[ویرایش]

به دستور مستنصر، به سال ۶۲۹ق. کعبه تعمیر شد
[۱] فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۱۹.
[۲] صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۱۲۱.
و در سال ۶۳۱ق. مطاف گسترش یافت.
[۳] فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۷۷.
[۴] صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۲۳۳.
از این رو، از خدمات او در کتیبه‌ای به تاریخ ۶۳۱ق. یاد شده است.
[۵] فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۶، ص۲۱۴.
[۶] صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۲۳۴.
همچنین مستنصر به سال ۶۲۷ق. بیمارستانی در مدینه ساخت.
[۷] صبري پاشا ايوب، موسوعة مرآة الحرمین، ج۲، ص۵۶۸.
[۸] کعکی، عبدالعزیز، معالم المدینه، ج۳، ص۱۴۶.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۱۹.
۲. صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۱۲۱.
۳. فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۱، ص۲۷۷.
۴. صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۲۳۳.
۵. فأسی، محمد، العقد الثمین، ج۶، ص۲۱۴.
۶. صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۲۳۴.
۷. صبري پاشا ايوب، موسوعة مرآة الحرمین، ج۲، ص۵۶۸.
۸. کعکی، عبدالعزیز، معالم المدینه، ج۳، ص۱۴۶.


۳ - منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «بنی‌ عباس» تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۶.    


رده‌های این صفحه : تاریخ اسلام | عباسیان
جعبه ابزار