• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد رشیدرضا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد رشید رضا از شاگردان و شیفتگان محمد عبده می باشد.

فهرست مندرجات

۱ - معرفی
۲ - منبع

۱ - معرفی

[ویرایش]

«محمد رشید رضا بن علی رضا بن محمد» در سال ۱۲۸۲ ه. ق در قلمون طرابلس واقع در لبنان به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در زادگاه خویش آموخت. آنگاه به طرابلس رفت و در آنجا ادامه تحصیل داد. وی در سال ۱۳۱۵ ه. ق به مصر رفت و شیفته شیخ محمد عبده شد. رشید رضا پیش از آنکه به مصر برود در بیروت با محمد عبده دیدار کرده بود و همین دیدار زمینه‌ای شد که در مصر به او بپیوندد و خود را شاگرد او بخواند. پس از آن مجله مشهور «المنار» را انتشار داد و در آن به تفسیر قرآن کریم و نشر آرای تفسیری استادش محمد عبده پرداخت و «تفسیر المنار» با همکاری او و املای عبده فراهم گردید. محمد رشید رضا در حالی که از سویس ، از ممالک غربی مصر، به قاهره بازمی گشت بطور ناگهانی درگذشت و در قاهره مدفون گردید. از وی افزون بر تدوین «المنار» اثر قرآنی دیگری هم تحت عنوان «الوحی المحمدی» برجای مانده است. این کتاب با همین عنوان وحی محمدی به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.

۲ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار مشکات الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار