• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن طلحه شافعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن طلحه شافعی، مؤلف کتاب مطالب السؤول و مفتی دمشق و خطیب آنجا بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

کمال الدین، ابوسالم محمد بن طلحه بن حسن قرشی شافعی است که مؤلف کتاب مطالب السؤول در شرح حال ائمه اهل البیت است، مفتی دمشق و خطیب آنجا بود.
او در یکی از روستاهای نصیبین- از شهرهای شمال عراق - متولد شد و برای سماع حدیث به نیشابور سفر کرد و بعدها در حلب و دمشق به بیان حدیث پرداخت. در فقه و اصول سر آمد بود و به علوم غریبه، دانش جفر و علم حروف تسلط داشت. شرح حال نویسان، به زندگی زاهدانه وی اشاره کرده و نوشته‌اند با این که در دمشق به وزارت رسید، اما پس از دو روز آن منصب را ترک کرد و زاهدانه به زندگی خویش ادامه داد. او مذهب شافعی داشت.

۲ - اساتید

[ویرایش]

دو تن از مشایخ وی عبارتند از: مؤید طوسی (م. ۶۱۷) که محدث نیشابور و مسند خراسان بود. و دیگر ابن اثیر، ابو السعادات مبارک بن محمد شیبانی (م. ۶۰۶) نویسنده جامع الاصول و النهایة.

۳ - آثار

[ویرایش]

برای وی بیش از ده کتاب برشمرده‌اند که در موضوعاتی مانند عرفان و اخلاق، علم جفر و شرح حال است. اشتغال وی به علم جفر و حروف مورد انکار نویسندگان سنی قرار گرفته است. نام برخی از کتابهای وی به شرح زیر است: زبدة المقال فی فضائل الاصحاب و الآل، جعفر علی بن ابی طالب، مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول.

۴ - وفات

[ویرایش]

مرگ او در شهر حلب به سال ۶۵۲ روی داد.

۵ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار کتابخانه مهدویت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار