• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مجاهد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه مجاهد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحجاج مجاهد، فرزند جبر و یا جبیر مکی مخزونی از مفسران تابعین و علمای علوم قرآنی شیعه، صاحب تفسیر مجاهد
سیدمحمد مجاهد طباطبایی‌، سید محمد مجاهد بن سید علی بن محمد علی بن ابی المعالی حسنی طباطبایی از علمای قرن دوازدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار