• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مأمون عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمأمون یکی از خلفای عباسی است که در سال ۱۹۸-۲۱۸ق حکومت کرد. او پوشش کعبه را عوض کرد.


۱ - کمک به تعمیر مسجدالحرام

[ویرایش]

در آغاز خلافت وی، به سال ۱۹۸ق. علویان مخالف بر مکه و مدینه چیره شدند.به سال ۲۰۱ق. مأمون هدایای پادشاه تازه مسلمان تبت را به مکه فرستاد تا در کعبه استفاده شود.
[۴] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۷۲.
همچنین به سال ۲۰۲ق. بر اثر سیلی بزرگ که به سیل ابن حنظله مشهور گشت، آسیب‌هایی به مسجدالحرام و کعبه وارد شد. مأمون پس از این رویداد، برای رفع خرابی‌ها و تعمیر آسیب‌ها اموالی به مکه فرستاد.

۲ - پوشش سالانه کعبه

[ویرایش]

در سال ۲۰۶ق. مأمون با دریافت گزارش‌هایی از فرسودگی جامه کعبه دستور داد جامه‌ای دیگر از ابریشم سفید بر جامه‌های دوگانه پیشین افزوده شود. برنامه پوشش سالانه کعبه از این سال، چنین تنظیم شد: اول جامه‌ای از دیبای قرمز در روز ترویهذی‌حجه) و عاشورا؛ دوم جامه‌ای از قُباطی در اول رجب؛ و سوم جامه ابریشم سفید ابداعی مأمون در روز ۲۷ رمضان. پس از وی، این رسم ادامه یافت.در این دوره، «ازار» یا جامه «پایین‌تنه» کعبه که زائران آن را لمس می‌نمودند، پس از دو یا سه ماه تجدید می‌شد.
در سال ۲۰۸ق. مأمون برای ترمیم خرابی‌های مسجدالحرام که بر اثر سیل آن سال ایجاد شده بود، اموالی فراوان به مکه فرستادو با ارسال نامه‌ای مردم مکه را خوشحال کرد.
[۱۱] عمر بن محمد، ابن فهد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۸۳.
بر پایه گزارشی، مأمون به سال ۲۱۲ق. حج گزارد.
[۱۲] عمر بن محمد، ابن فهد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۸۶.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسکویه، ابوعلی، تجارب الامم، ج۴، ص۱۱۳.    
۲. مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ج۱، ص۳۰۲.    
۳. دینوری، ابن قتیبه، المعارف، ج۱، ص۳۸۷.    
۴. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۷۲.
۵. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۲، ص۱۷۰.    
۶. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۷.    
۷. خوارزمی، محمد بن اسحق، اثارة الترغیب، ج۱، ص۲۲۵.    
۸. فاکهی، محمد بن إسحاق، اخبار مکه، ج۵، ص۲۳۳.    
۹. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۰. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۱، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۱۱. عمر بن محمد، ابن فهد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۸۳.
۱۲. عمر بن محمد، ابن فهد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۸۶.


۴ - منبع

[ویرایش]
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «بنی‌ عباس» تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۶.    


جعبه ابزار