• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرض (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قرض ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

قرض (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای تملیک کردن مالی به دیگری با تعهد پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن از سوی آن شخص
قرض (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای عقد تملیک کننده مقدار معینی از مال به طرف دیگر با تعهد طرف مزبور به رد عین یا مثل و یا قیمت آن مال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار