• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غنیمت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغنیمت به معنی فیی‌ء و مالی است که عاید شخص می‌شود.


۱ - معنای اصطلاحی غنیمت

[ویرایش]

در اصطلاح غنیمت عبارت است از چیزی که مسلمانان در میدان کارزار با جنگ و پیروزی به دست آورده‌اند. لیکن به اموالی که از راه اختلاس و غارت به چنگ آمده غنیمت گفته نمی‌شود.
[۲] الاقناع، ج۲۰، ص۲۲.


۲ - غنیمت در باب خمس

[ویرایش]
در باب خمس، غنیمت به شرح زیر تعریف شده است: فایده‌ای که به دست آید، خواه بر اثر به کار بردن مالی باشد، مانند آنکه آن را در تجارت به کار می‌رود و سودی عایدش می‌گردد، و یا اینکه به علت داشتن حرفه و صنعتی باشد و مانند اینها پس از جداکردن مخارج اولیّه از قبیل رضخ، جعایل، فضایل، نفل و مخارج تقسیم و نگهداری، خمس آن جدا شده و بقیه اگر اموال منقول باشد، بین رزمندگان تقسیم می‌شود. و اگر اموال غیر منقول باشد مانند زمین و...، تحت نظارت امام قرار گرفته و در مصالح عموم مسلمانان مصرف می‌شود.
[۶] ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۵۹.
[۷] ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۹۴.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ابن منظور افریقی، ج۱۲، ص ۴۴۵، مادّه غنم     .
۲. الاقناع، ج۲۰، ص۲۲.
۳. شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۹۱     .
۴. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۱۹.    
۵. ینابیع الفقهیه، ج۹، کتاب الجهاد، ص۲۱۰     .
۶. ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۵۹.
۷. ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۹۴.


۴ - منبع

[ویرایش]
جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۹۷.


رده‌های این صفحه : جهاد | خمس | غنائم جنگی | فقه
جعبه ابزار