• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عیسی‌ بن موسی‌ نجفی جواهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهری، آل، خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌ است. یکی از شخصیت‌های این خاندان، عیسی‌ بن موسی‌ نجفی جواهری است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ‌ عیسی‌ جواهری‌، فرزند شیخ‌ موسی‌ (فرزند صاحب‌ جواهر)، از عالمان‌ بود.
وی‌ در نجف‌ متولد شد.
در جوانی‌ به‌ ایران‌ آمد و در کرمانشاه‌ سکونت‌ گزید.
عیسی‌ جواهری‌ در ۱۳۰۷ ش در کرمانشاه‌ وفات‌ یافت‌ و در مقبره خانوادگی در نجف‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد.

۲ - منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جواهری»، شماره۵۱۷۳.    جعبه ابزار