• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن احمد سمهودی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن احمد سمهودی از عالمان شافعی مذهب است که نسب به امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام می‌برد.


۱ - اساتید

[ویرایش]

او متولد سال ۸۴۴ در سمهود روستایی در کنار رود نیل است. تحصیلاتش را در قاهره و سپس مکه به انجام رساند. به سال ۸۷۳ به مدینه رفت و مفتی آنجا شد چنانکه مورخ مشهور مدینه نیز به حساب می‌آید.

۲ - آثار

[ویرایش]

چندین کتاب درباره این شهر مقدس تالیف کرد که مهم‌ترین آن عبارتند از: «اقتضاء الوفا باخبار دارالمصطفی» که در آن حاصل اطلاعات به دست آمده درباره تاریخ این شهر را با تفصیل ذکر کرده است. این کتاب به همراه سایر کتب در آتش‌سوزی مسجدالنبی از بین رفت. «وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی» که خلاصه کتاب اول است. «خلاصة الوفاء باخبار دارالمصطفی» که در سال ۸۹۱ تالیف شده، خلاصه کتاب دوم است. این کتاب نیز چاپ شده و به فارسی و ترکی هم ترجمه شده است.
سمهودی کتابچه‌ها و رسائلی نیز دارد که تاریخ برخی آثار نبوی را در آنها آورده است، مانند «الوفاء بما یجب لحضرة المصطفی» و رساله‌ای در خصوص غبارروبی و تنظیف حجره پیامبر و رساله «کشف الجلباب و الحجاب عن القدوة فی الشباک و الرحاب». «جواهر العقدین فی فضل الشرفین» و «الجوهر الشفا» از آثار دیگر اوست.

۳ - وفات

[ویرایش]

سمهودی به سال ۹۱۱ از دنیا رفت.

۴ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی‌

۵ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار