• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صراط مستقیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکى از اوصاف قرآن صراط مستقیم است که در آیه ۶ سوره مبارکه حمد ذکر شده است.


۱ - تفسیر صراط مستقیم

[ویرایش]

در تفسیر : "اهدنا الصراط المستقیم"."طبرسی از پیامبر (صلی الله علیه و|آله) و علی(علیه السلام) ، و "ابن مسعود" روایتی را نقل مى کند که مراد از "صراط مستقیم" قرآن است . و نیز "زر کشی" و "سیوطی" صراط مستقیم در آیه ۱۵۳ سوره انعام را از اسامى قرآن شمرده اند ؛
"و انّ هذا صراطى مستقیماً فاتبعوه".

۲ - معنای صراط مستقیم

[ویرایش]

چون قرآن کریم بشر را مستقیم و بى هیچ کژى به سعادت جاودانه که همان خشنودی خداوند است ره نمون مى سازد به آن "صراط مستقیم" گویند.


۳ - مستندات مقاله

[ویرایش]

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج ۱، ص ۲۸    
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج ۲، ص ۱۵    
فخر رازی ، محمد بن عمر ، التفسیرالكبیر ، ج ۱ ، ص ۲۵۶
سیوطی ، عبد الرحمان بن ابی بكر ، الاتقان فى علوم القرآن ، ج ۱ ، ص ۱۷۹رامیار ، محمود ، تاریخ قرآن ، ص ۳۱
حجتی ، محمد باقر ، پژوهشى درتاریخ قرآن كریم ، ص ۲۶.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حمد/سوره۱ آیه۶.    
۲. انعام/سوره۶ آیه۱۵۳.    


۵ - منبع

[ویرایش]
اطلاعات ومدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | نام های قرآن
جعبه ابزار