• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سلمی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالاعور عمرو بن سفیان سلمی، از سرداران مشهور معاویه در جنگ صفین و از فاتحان شهرهای مصر و شام
ابوالفضل سلمی مروزی، محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عبدالحمید، مشهور به «ابوالفضل سلمی مروزی» و «حاکم الشهید» از فقهای حنفی
ابوالیسر کعب بن عمرو سلمی، ابوالیَسَر سَلَمی، کَعب‌ بن عمرو بن‌ عَبّاد یا‌ کعب‌ بن عمرو بن مالک‌ بن عمرو بن عَبّاد، از بیعت‌کنندگان در عقبه دوم
ابوعبدالرحمن محمد بن موسی ازدی سلمی نیشابوری، صوفی و مفسر سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری
اشرس بن عبدالله سلمی، مردی فاضل و نیک‌سرشت، صاحب فتوحات، والی هشام بن عبدالملک بر خراسان، سمرقند، بخارا و بیکند
حسین بن عیاش سلمی جزری باجدایی، حسین‌ بن عیاش سُلَمی جَزَری باجدّایی، محدّث اهل‌سنّت در قرن دوم و سوم
ابوالفتح اسماعیل بن محمد طرطوسی سلمی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری و ساکن اصفهان
ابوعمران سلمی، از شاعران قرن دوم هجری یا قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار