• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سری بن عبدالله سلمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسری بن عبدالله سلمی، از اصحاب و راویان امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

سری بن عبدالله بن یعقوب سلمی کوفی، اهل کوفه و در شمار اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) یاد شده است و از آن بزرگوار روایت نقل کرده است. افرادی چون حسن بن حسین عرنی، محمد بن یزید حرامی و عباد بن یعقوب از او روایت کرده‌اند.
وی محدثی امامی و مورد اعتماد رجالیون است. ذهبی احادیث منکری را به او نسبت داده، ولی سخن او نزد رجالیون، ارج و وزنی ندارد.
ایشان دارای کتابی بوده است که عباد بن یعقوب آن‌را روایت کرده است. در برخی از منابع از آن به کتاب الحدیث یاد شده است.

۲ - مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۱] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۷.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۹۴.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۲۱۵.    
۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۰، ص۲۰۱.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۹۴.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۶۷.    
۶. ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۲، ص۱۱۸.    
۷. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۳، ص۱۳.    
۸. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۱۱.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۰. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۳۵.    
۱۱. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۷.
۱۲. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۰۱.    


۴ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۵۸، برگرفته از مقاله «سری بن عبدالله سلمی».


جعبه ابزار