• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 74 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتاد و چهار هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند تجدید بنای کعبه پس از ویران شدن آن در جریان جنگ با ابن زبیر، درگیری و جنگ بین رومی‌ها و نیروهای مسلمان به رهبری مسلمه بن مروان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور دیگر مانند ابوسعید خدری و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• تجدید بنای کعبه پس از ویران شدن آن در جریان جنگ با ابن زبیر.
عبدالملک بن مروان، امیة بن عبدالله بن خالد را به ولایت خراسان می‌گمارد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• سرزمین روم: عبدالملک، برادرش مسلمه را در راس نیروهای رزم تابستانی به نبرد رومی‌ها فرستاد.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

ابوسعید خدری.
هند دختر نعمان.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۳۷.

جعبه ابزار