• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 488 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال چهارصد و هشتاد و هشت هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: استیلای دقاق بن تتش بر دمشق و واگذاری حلب به برادرش رضوان بن تتش، انتخاب علی بن نظام الملک به وزارت برکیاروق، جنگ میان پادشاهان سلجوقی، دعوت پاپ به جنگ صلیبی، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند: یعقوب اسفرایینی و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]
- دقاق بن تتش بن آلب ارسلان، پادشاه دمشق و حلب، پس از مرگ پدرش، جانشین او و به شمس الملوک ملقب می‌شود. وی برادرش رضوان بن تتش را امیر حلب می‌سازد.
- دقاق بن تتش سردار خود طغتکین را اتابک (نایب) خود در دمشق می‌سازد و او را ظهیرالدین لقب می‌دهد.
- برکیاروق، فرزند ملکشاه سلجوقی، مؤیدالملک فرزند نظام الملک را از وزارت خود برکنار کرده، برادرش علی را به وزارت برمی‌گزیند و او را فخرالملک لقب می‌دهد.
- درگذشت معتمد بن عباد، امیر سابق اشبیلیه در زندان خود در اغمات و مرگ همسرش رمیکیه.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]
- امیر تتش بن آلب ارسلان به قصد جنگ با برادرش برکیاروق به اصفهان می‌رود تا قدرت را از او بگیرد. برکیاروق نیز با سپاهی برای مقابله با او روانه می‌شود و جنگ با شکست تتش و کشته شدن او در صحنه جنگ پایان می‌یابد.
- پاپ اوربان دوم پیامی از امپراتور بیزانس آلکسیس کومنین دریافت می‌کند که از او برای جنگ با ترکان سلجوقی کمک می‌خواهد. پاپ در شهر «کلیرمون فرّان» در «فرانسه» ۲۶ نوامبر ۱۰۹۵م شورای کلیسایی تشکیل می‌دهد و نخستین جنگ صلیبی را برضد ترک‌ها اعلام می‌کند. او هم چنین از پادشاهان و امیران مسیحی اروپا می‌خواهد جنگ میان خود را رها کرده، به طور مسلح به سوی (کافران) روانه شوند و هر کس در این جنگ شرکت کند گناهانش آمرزیده می‌شود و کلیسا، از دارایی او راحمایت می‌کند.
- ریمون چهارم، امیر تولوز، نخستین کسی است که دعوت برای جنگ صلیبی را می پذیرد و جنگ صلیبی اول را فرماندهی می‌کند. پاپ از اسقف‌های کلیسای کاتولیک نیز می‌خواهد مردم را به جنگ صلیبی دعوت کنند. یکی از مهم ترین مبلّغان جنگ اسقف پطرس عابد است.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
• یعقوب اسفرایینی
بثینه بنت معتمد
• تتش بن آلب ارسلان
حصری قیروانی
حمیدی
رمیکیه
روذ رواری
چاچی
• معتمد بن عبّاد

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۵۳۶.

جعبه ابزار