• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 485 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال چهارصد و هشتاد و پنج هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: ترور نظام الملک، مهلت چند روزه ملکشاه به خلیفه عباسی برای ترک بغداد و درگذشت او، اختلاف میان پسران ملکشاه بر سر قدرت، احداث مدرسه تاجی برای پیروان مذهب شافعی در بغداد، جنگ میان مرابطین و آلفونسوی ششم، هجوم اعراب باده‌نشین به کاروان حجاج در بغداد، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند: ابن ناقیا و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]
- یک اسماعیلی باطنی، نظام الملک وزیر را ترور می‌کند. ملکشاه، تاج الملک ابوالغنائم دارست مرزبان خسرو را به جای نظام الملک به وزارت برمی‌گزیند.
- ملکشاه از خلیفه المقتدی بامرالله می‌خواهد بغداد را ترک کند و به هر شهری می‌خواهد برود و برای او یک مهلت ده روزه تعیین می‌کند. ملکشاه پیش از تمام شدن ده روز می‌میرد.
- درگذشت سلطان ملکشاه، اختلاف میان پسرانش برکیارق، سنجر، محمد و محمود از یک سو و عمویشان تاج الدوله تتش از سوی دیگر را شدیدتر می‌کند و آتش جنگ میان آن ها شعله‌ور می‌شود.
- ترکان خاتون، همسر ملکشاه و مادر محمود، مرگ همسرش را پنهان می‌کند و جنازه او را با پسرش محمود که چهار ساله است از بغداد به اصفهان می‌برد و محمود را به جای پدرش می‌نشاند. وی نخست، فرماندهان سپاه و امیران او را راضی می‌کند و با پول فریب و آن ها را سوگند می‌دهد و از خلیفه عباسی می‌خواهد پسرش را به سلطنت برگزیند. خلیفه می‌پذیرد و او را سلطان می‌خواند و ناصرالدین لقب می‌دهد و ابوالغنائم تاج الملک را به نیابت از پادشاه نابالغ می‌گمارد.
- ترکان خاتون دستور دستگیری برکیارق، پسر بزرگتر ملکشاه و زندانی کردن او را صادر می‌کند تا باپسرش بر سر قدرت نستیزد. پسران نظام الملک (وزیر) و غلامانش او را از زندان رها می‌سازند و او به سوی ری می‌رود و خود را پادشاه می‌خواند؛ در حالی که کمتر از سیزده سال دارد.
- وزیر ابوالغنائم دارست در بغداد مدرسه‌ای به نام مدرسه تاجی می‌سازد و آن را برای پیروان مذهب شافعی وقف می‌کند و به ابی‌بکر چاچی می‌سپارد.
- القادر بالله یحیی بن اسماعیل، امیر بلنسیه می‌کوشد از محاصره مستعین (دوّم) بن هود فرار کند. قاضی شهر جعفر بن عبدالله جحّاف او را دستگیر می‌کند و می‌کشد و خود، عهده دار دفاع از شهر می‌شود که السید کمپیا دور با مستعین آن را محاصره کرده‌اند.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]
- آلفونسوی ششم می‌کوشد تاشهر «جیّان» را بگیرد. مرابطون او را در جنگی که پس از زلاقه از مشهورترین جنگ‌هاست، شکست می‌دهند.
- اعراب قبیله «خفاجه» راه را بر حاجیان بغداد می‌بندند و آن ها را می‌کشند. سپس به کوفه حمله می‌برند. اردوی پادشاه به آنان می‌رسد و آنان فرار می‌کنند و گروه بسیاری از آنان کشته می‌شوند.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
• ابن ناقیا
کرمانی قرطبی
معموری
• ملکشاه
• نظام الملک

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۵۲۸.

جعبه ابزار