• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 179 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در سال صد و هفتاد و نه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب حکمرانان مصر و خراسان، وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و برخی مناطق افریقا و سیستان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند مالک بن انس و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

•‌ برکناری محمد بن خالد برمکی از حجابت هارون الرشید و انتخاب فضل بن ربیع به جای وی.
•‌ عزل فضل بن یحیی برمکی از خراسان و انتصاب منصور بن یزید حمیری (دایی مهدی) به حکومت آنجا توسط هارون الرشید.
•‌ انتصاب عبیدالله بن مهدی عموی هارون الرشید به حکومت مصر.
• حکومت یحیی بن سعید حرشی بر ارمنستان و سپس جانشینی احمد بن یزید بن اسید سلمی به جای وی.
• به حکومت رسیدن حمّاد بربری در یمن.
•‌ هارون الرشید تصمیم گرفت پایتختی برای خود در نزدیکی کوفه بنا کند؛ اما چندی بعد، از ایجاد آن صرف‌نظر کرد و تصمیم گرفت تا آن را در کنار رودخانه «قاطول» در شمال بغداد بنا کند. ساختمانش را شروع کرد؛ اما بعد، از ساختن آن نیز صرف نظر کرد و روانه شام شد.
• هرثمة بن اعین، حاکم افریقیه، وارد قیروان شد. اهالی با آمدن وی احساس آرامش کردند. او ابراهیم بن اغلب را به حکومت «زاب» منصوب کرد.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ و شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های روم و برخی مناطق افریقا:
- لشکر هشام اول فرزند عبدالرحمان الداخل حاکم‌ اندلس، در اسپانیا، بر پادشاه جلّیقه (گالیسیا) و پادشاه بشکنس (باسک) پیروز شده و آنان را با بدترین وجه شکست داد.
- شورش خوارج به رهبری ح مزة بن اترک خارجی در سیستان.
- هرثمة بن اعین، حاکم افریقا از مصر عازم جنگ با ابن جارود شد و شورش او را سرکوب کرد. ابن جارود، در این جنگ تسلیم شد. هرثمة، ابن جارود را به بغداد فرستاد و‌ هارون الرشید او را زندانی کرد.
- مسلم بن زیاد اصم، به تعقیب دزدان دریایی در خلیج بصره پرداخت و چهار کشتی جنگی را به غنیمت گرفت.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
مالک بن انس.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۰۹.





جعبه ابزار