• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 10 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال دهم هجری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند ادامه ورود هیئت‌های نمایندگیِ قبایلِ عرب به مدینه، آخرین حج پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و توقف ایشان در غدیر خم، ادعای پیامبری اسود عنسی در یمن، حرکت سریّه علی بن ابی‌طالب و خالد بن ولید، درگذشت شخصیت‌های مشهوری مانند ابراهیم بن محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)، ابوعامر راهب و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]
• ورود پی‌درپی هیئت‌های قبایل عرب به مدینه و پذیرش اسلام از سوی ایشان.
• ورود نمایندگانی از مسیحیان نجران به مدینه و مصالحه با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در مقابل پرداخت جزیه و قرار گرفتن آنها در شمار ذمّیان.
• اسلام آوردن امیر ناحیه «معان» کارگزار روم.
• آخرین حج پیامبر (حجةالوداع).
• توقف پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) در غدیر خم، هنگام بازگشت به مدینه پس از حجةالوداع.
• نصب دادویه، پسر باذانِ ساسانی بر یمن پس از مرگ پدرش.
• ادعای پیامبری اسود عنسی در یمن.
• درگذشت پوراندخت، ملکه ایران و جایگزینی خواهرش، آذرمیدخت.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

• حرکت سریّه خالد بن ولید به سوی بنی‌الحارث بن کعب به نجران و اسلام آوردن ایشان.
• حرکت سریّه علی بن ابی‌طالب به سوی قبیله همدان در یمن و اسلام آوردن ایشان.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]

ابراهیم پسر محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله).
ابوعامر راهب.
باذان پسر ساسان.
پوراندخت.
ریحانه دختر زید.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۱۷.


جعبه ابزار