• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خاصه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خاصه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاصه (شیعه)، نامی است براى شیعه در مقابل اهل سنت و جماعت معروف به عامه
خاصه، عرض خاص یا خاصه یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق به‌معنای کلّی مختص یک موضوع و خارج از ماهیت آن موضوع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار