• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تکلیف شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکلیف شرعی به تکلیف صادر شده از سوی شارع مقدس اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

تکلیف شرعی، مقابل تکلیف عقلی و عقلایی و به معنای تکلیف برخاسته از احکام و خطاب‌های شرعی است که از سوی شارع مقدس به منظور تنظیم زندگی انسان‌ها، متوجه آنها شده است، چه عقل و عقلا فلسفه آن را درک نمایند و چه درک ننمایند، مانند: حرمت خمر ، وجوب نماز ، وجوب انفاق به همسر و فرزندان و... .
[۳] دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۳۱۶.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۱، ص۲۶.    
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۶۱.    
۳. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۳۱۶.
۴. تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، آذری قمی، احمد، ج۱، ص۴۰.    
۵. آشنایی با علوم اسلامی، مطهری، مرتضی، ج۳، ص۵۷.    
۶. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۱۶.    


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۷، برگرفته از مقاله «تکلیف شرعی».    


جعبه ابزار