• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تناسخ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتناسخ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

نظریه تناسخ، یکی از مسائل اعتقادی و دارای بحث‌های فراوان
تناسخ فلسفی، بحث‌های فلسفی در باره تناسخ در فلسفه اسلامی
تناسخ در قرآن، بحث تناسخ در قرآن و بطلان تناسخ در آن
تناسخ دینی، بررسی تناسخ در میان مذاهب اسلامی
تناسخ عرفانی، بررسی بحث تناسخ در عرفان اسلامی
تناسخ کلامی، بررسی بحث تناسخ در کلام اسلامی
تناسخ ملکی، ورود روح به بدن دیگر بدون فاصله زمانی، علی‌رغم علاقه بین روح با جسم قبلی
پیشینه تناسخ، سابقه دیرینه بحث تناسخ در میان ملل و اقوام و بحث آن در بحث‌های دینی
انواع تناسخ، انواع و اقسام تناسخ


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار