• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابومحمد حسن بن راشد طفاوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد حسن بن راشد طفاوی کوفی بصری، از محدثان ضعیف شیعه در قرن دوم هجری قمری بوده و از امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) روایت کرده است. وی از موالی منصور عباسی بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد حسن بن راشد طفاوی کوفی بصری، از موالی منصور عباسی (خلافت ۱۳۶-۱۵۸ هـ) به شمار می‌رفت و در عین حال از امام صادق و کاظم (علیهما‌السّلام) روایت کرده است. از وی با عنوان حسن بن اسد نیز یاد می‌شود که باید آن‌را تصحیف دانست.

۲ - دیدگاه رجالیون

[ویرایش]

رجالیون شیعه او را تضعیف کرده و فاسد المذهب می‌دانند.
طبری از حسن بن راشد در جریان دفاع او از خادم حائر حسینی در برابر‌ هارون الرشید (خلافت ۱۷۰-۱۹۳ هـ) یاد کرده و یعقوبی از او و علی بن یقطین به عنوان افراد مؤثر بر مهدی عباسی (خلافت ۱۵۸-۱۶۹ هـ) نام می‌برد. وی بار دیگر با عنوان حسن بن اسد از او نام برده که روایتی اخلاقی از امام کاظم (علیه‌السّلام) را نقل می‌کند.
به گفته برقی، حسن بن راشد وزیر مهدی،‌ هارون و‌ هادی عباسی (خلافت ۱۶۹-۱۷۰ هـ) بود، لیکن نام او به عنوان وزیر در منابع تاریخی نیامده است.
مرحوم خوئی معتقد است که حسن بن راشد نام سه نفر است: ابوعلی که از بزرگان شیعه و صحابی امام جواد (علیه‌السّلام) است طفاوی که تضعیف شده و سوم حسن بن راشد از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از موالی و وزرای بنی‌عباس و مؤلف کتاب الراهب و الراهبه است که مدح و ذمی درباره او نداریم.
نجاشی، طفاوی را ضعیف و در عین حال کتاب النوادر او را نیکو و کثیرالعلم وصف می‌کند و می‌گوید که علی بن سندی آن‌را روایت کرده است.

۳ - مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۳۵.    
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۳۵.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۸، ص۳۵۵.    
۴. یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۴۰۱.    
۵. یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۴۱۴.    
۶. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۲۶.    
۷. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۴۸.    
۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۳۱۰-۳۱۳.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۵۳.    
۱۰. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۳۸.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۶۷.    
۱۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۴۱۳.    


۵ - منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۶۲، برگرفته از مقاله «ابومحمد حسن بن راشد طفاوی کوفی بصری».


جعبه ابزار