• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوعلی هاتف اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی هاتف اصفهانی، از ادبا و شعرای قرن دوازدهم هجری بوده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابوعلی اصفهانی متخلّص به «هاتف» شاعر ادیب، در کودکی در معیّت پدر به هندوستان رفت، در فنون ادب نزد میرمحمّد افضل ثابت و میرشمس الدّین فقیر دهلوی تحصیل کرد، سپس مورد توجّه بزرگان و امیران هندوستان واقع شد، و مورد اقدام و اعزاز آنان قرار گرفت، در اواخر قرن دوازدهم هجری در آن سرزمین وفات یافت. از او است:
"فارغ ز بد و نیک جهانم که خیالش ••• یک دم نگذارد که به فکر دگر افتم".
[۱] هدایت، محمود، گلزار جاویدان، ج۳، ص۱۷۲.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. هدایت، محمود، گلزار جاویدان، ج۳، ص۱۷۲.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۱۲۸۳.    


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۰۰.    جعبه ابزار