• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوسلیمان داود بن علی ظاهری کوفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسلیمان داود بن علی ظاهری کوفی اصفهانی، از مشاهیر علماء و فقهاء و محدّثین شافعی اصفهان می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسلیمان داود بن علی بن خلف ظاهری اصفهانی کوفی، از مشاهیر علماء و فقهاء و محدّثین شافعی است. [اصلاً از اهالی کاشان اصفهان بوده] و در سال ۲۰۱ق در کوفه متولّد شده است. وی در بین اهل سنّت به زهد و تقوا معروف بوده و در حق امام شافعی تعصّب زیاد داشته و درباره او دو کتاب تالیف نموده است. [وی از کوفه به بغداد رفته و در آنجا به تحصیل علم پرداخته و مذهب ظاهری را تاسیس کرده است. پیروان این مذهب به ظاهر قرآن توجّه دارند و به شدّت از تاویل و قیاس و رای در فهم قرآن پرهیز می‌کنند.] ثعلب می‌گوید: عقلش از علمش بیشتر است.
[ابوسلیمان ظاهری حدیث را از قعنبی، ابن راهویه، مسدّد اسحاق حنظلی، ابن نمیر، ابی شیبه و ابی ثور و سلیمان بن حرب روایت می‌کند و ابویعلی زکریا ساجی و فرزندش محمّد بن داود بن خلف از او نقل حدیث کرده‌اند.

۲ - وفات

[ویرایش]

[ وی در سال ۲۷۰ق در بغداد وفات یافته ]و در مقبره شونیزیه بغداد مدفون شد.
[۱] برقعی‌قمی، سیدعلی‌اکبر، راهنمای دانشوران، ج۲، ص۱۲۴.
[۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۹۷.
[۷] زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۸.
[۱۶] جنید شیرازی، ابوالقاسم، شدّالازار، ص۱۰۲.
[۱۷] اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان، تاریخ منتظم ناصری، ج۱، ص۱۰۴.
]

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. برقعی‌قمی، سیدعلی‌اکبر، راهنمای دانشوران، ج۲، ص۱۲۴.
۲. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۲، ص۱۳۷.    
۳. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ج۱، ص۲۶۷.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۲، ص۱۴.    
۵. شوشتری، قاضی نورالله، احقاق الحق، ج۱، ص۱۶۷-۱۷۲.    
۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۹۷.
۷. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۸.
۸. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۳۱۲-۳۱۳.    
۹. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب، ج۲، ص۲۹۷.    
۱۰. سبحانی، جعفر، طبقات الفقهاء، ج۳، ص۲۴۱.    
۱۱. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۷، ص۱۷۶.    
۱۲. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۳، ص۹۷-۱۰۸.    
۱۳. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۲، ص۲۵۷-۲۵۵.    
۱۴. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۱۳، ص۲۹۶-۲۹۹.    
۱۵. ابن عساکر، علی بن حسن، تبیین کذب المفتری، ص۳۴۰.    
۱۶. جنید شیرازی، ابوالقاسم، شدّالازار، ص۱۰۲.
۱۷. اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان، تاریخ منتظم ناصری، ج۱، ص۱۰۴.


۴ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۸۸.    


جعبه ابزار