• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن نجار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن نجار ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌نجار ابوالحسن محمد بن جعفر تمیمی کوفی، ابن‌نجار، ابوالحسن محمدبن جعفربن محمدبن هارون تمیمی کوفی، محدث، مقری و نحوی
ابن‌نجار ابوعبدالله محمد بن محمود بغدادی، ابن‌نجار، ابوعبدالله محب‌الدین محمدبن محمودبن حسن‌بن هبه‌الله بن محاسن، مورخ، محدث، رجال‌شناس و ادیب شافعی مذهب بغداد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار