• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابراهیم بن محمد ثقفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن محمد ثقفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی، محدّث، فقیه، مورخ و مؤلف پر‌اثر شیعه امامی نیمه دوم سده سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد طیان ثقفی اصفهانی، از علماء و محدّثین شیعه اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار