• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آل فرعون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از اقوام و گروه‌هایی که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، «آل فرعون» است.


۱ - معرفی آل فرعون

[ویرایش]

آل، برگرفته شده از اهل است، با اين تفاوت كه آل به نزديكان افراد بزرگ و شريف، مانند «آل الله» و «آل سلطان»؛ ولى اهل بر همه اطلاق مى‌شود. از سوى ديگر، اهل به زمان و مكان و غير آن نسبت داده مى‌شود؛ مانند اهل فلان شهر؛ ولى آل فلان شهر نمى‌گويند. و آل به كسانى گفته مى‌شود كه از نظر خويشاوندى يا معنوى با فرد خصوصيتى داشته باشند.
مقصود از آل فرعون قوم فرعون، خويشاوندان، پيروان و لشكريان فرعون هستند.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

آل فرعون در برزخ (قرآن)، آل فرعون در جهنم (قرآن)، آل فرعون و آیات خدا (قرآن)، آل فرعون و بنی‌اسرائیل (قرآن)، آل فرعون و پیروان موسی (قرآن)، آل فرعون و دعا (قرآن)، آل فرعون و معجزه (قرآن)، آل فرعون و موسی (قرآن)، اخلاقیات آل فرعون (قرآن)، استضعاف‌گری آل فرعون (قرآن)، استکبار آل فرعون (قرآن)، برده‌گیری آل فرعون (قرآن)، تشبیه به آل فرعون (قرآن)، تعهدات آل فرعون (قرآن)، تکذیب‌گری آل فرعون (قرآن)، جهل آل فرعون (قرآن)، خطاکاری آل فرعون (قرآن)، شکنجه‌گری آل فرعون (قرآن)، ضعیفان آل فرعون (قرآن)، ظلم آل فرعون (قرآن)، عذاب آل فرعون (قرآن)، عقاید آل فرعون (قرآن)، عهدشکنی آل فرعون (قرآن)، غرق آل فرعون (قرآن)، غفلت آل فرعون (قرآن)، قحطی‌زدگی آل فرعون (قرآن)، کاخ‌سازی آل فرعون (قرآن)، کفر آل فرعون (قرآن)، گناه‌کاری آل فرعون (قرآن)، مجرم بودن آل فرعون (قرآن)، مستکبران آل فرعون (قرآن)، مؤمن آل فرعون (قرآن)، نعمت‌های آل فرعون (قرآن)، یوسف و آل فرعون (قرآن).

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۹۸، «آل».    
۲. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج‌۲، ص‌۳۷.    


۴ - منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۷۶، برگرفته از مقاله «آل فرعون‌».    


رده‌های این صفحه : آل فرعون | موضوعات قرآنی




جعبه ابزار