1786 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... ایرانی یمن) از دنیا رفت، کسری، پادشاه ایران، فرزند وهرز ... وسلّم) به نبوت مبعوث گردید ... کسری به باذان نامه نوشت که ... شهربانویه و اختک مروارید بنت کسری. قالت: آریه. «وقتی اسیران ایرانی ... خطبه خواند. امیرالمومنین به دختر کسری فرمود: نامت چیست؟ عرض کرد ...
2
... های دولت (G) است. کسری بودجه (Shortage Budget) که ... باشد، در آن‌صورت، کسری بودجه وجود دارد. تعاریف ... مالی، تعادل برقرار باشد. ... کسری بودجه ... زمانی که مخارج دولت ... خود، متوسل به سیاست کسری بودجه می‌شود؛ تا ... بر درآمدهای دولت دارد. کسری بودجه دولت در ایران ...
3
... است. ... سلمان و حذيفه درايوان کسرى ... سلمان، از ايرانيان بود عمر ... بن يمان در عرصه ايوان کسرى ، پيرامون شگفتيهاى زمان با يکديگر ... رفتن گوسپندان غامدى بر تخت کسرى است.) سعد وقاص نيز ... سياحت درجهان است. ... ديدار ايوان کسرى ... مدائن، مرکز حکومت ايران بود ...
4
... (ع) المدائن فنزل أیوانَ کسری وکان معه دلف بن بحیر ... زال یطوف منازل کسری ویقول کان لکسری فی هذا المکان ... امام از ایوان کسری دیدن کرد؛ ایوان کسری را بررسی و ... برای معرفی ایوان کسری آمده بود. ایوان کسری آن زمان بسیار ... عجیبی است. زیرا ایوان کسری محل شاهان طاغوتی بوده ...
5
... علیه‌و‌آله‌وسلّم) الی کسری عظیم فارس سلام علی من ... ساوی هم نامه را به کسری داد. طبق قول مشهور عبدالله ... ‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به کسری عظیم فارس» ناراحت شد که ... مقدم کرده است. (طبق قولی کسری ایران پس از پاره کردن ... سوزاند. صالحی شامی می‌نویسد: کسری ایران پس از این که ...
6
... زنان بنت یزدجرد بن شهریار کسری و یقال: انّ اسمها ... شهربانویه بنت یزدجرد بن شهریار الکسری و یسمّونها ایضا: شاه ... » دختر «یزدگرد ابن شهریار کسری» است و او را «شاه ... زنان» دختر «شیرویه ابن‌کسری ابرویز» است و گفته شده ... زنان» دختر «شیرویه بن‌ کسری ابرویز» و گفته شده دختر ...
7
... ارز شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها ... نیز به‌ وجود می‌آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می ... برای آمریکا پیش نمی‌آمد. کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا ... پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها ... شناور، اصلاح و تعدیل کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها ...
8
... زنان بنت یزدجرد بن شهریار کسری و یقال: انّ اسمها ... شهربانویه بنت یزدجرد بن شهریار الکسری و یسمّونها ایضا: شاه ... » دختر «یزدگرد ابن شهریار کسری» است و او را «شاه ... زنان» دختر «شیرویه ابن‌کسری ابرویز» است و گفته شده ... زنان» دختر «شیرویه بن‌ کسری ابرویز» و گفته شده دختر ...
9
... ''»، «''آداب بزرجمهر''»، «''حکم کسری قُباذ''»، «''کتاب لبزرجمهر إلی کسری''»، «''حکم تؤثر عن ... ''سکربیری بن مردیود لهرمزبن کسری و رسالة کسری الی جواسب و جوابها ... ''؛ 14. کتاب ''کسری'' (= خسرو) به بزرگان رعیتش دربارۀ ...
10
... دارند. دولت برای تامین کسری بودجه و یا تامین ... قرضه می‌کند. ... تامین کسری بودجه ... انتشار اوراق قرضه برای ... تامین کسری بودجه؛ زمانی‌که دولت ... ‌ها با کسری مواجه می‌شوند، به ... منابع بخش خصوصی برای تامین کسری بودجه است. این راه ...
1786 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار