1218 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... . و در کشورهایی همچون مغولستان، چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ... مغلوب شدند. لشکریان چینی به باقی‌ماندۀ اردوی ... چین، از وجود 3 چین، شمالی یا طبقاج (ماچین)، چین وسطی (ختن)، و چین ... مرکزی، سین کیانگ (ترکستان چین)، جمهوری آذربایجان، قفقاز، ...
2
... و‌ هوآنگهو‌ (رود‌زرد) ‌در چین، ‌ و رودهای‌مِکونگ، ‌ برهماپوترا، ... تان (تانگ) در چین نزدیک شود. پاسخ چینیان دلسردکننده بود. فرمانروای تبت ... ‌ بلیوی کوچک که از یاری‌ چینیان برخوردار شده ‌بودند، لشکریان‌ ... گریخت. در دوران انقلاب چین طی سالهای 1911-1913م سپاهیان ...
3
... تصوف در چین بود. ... تاریخچه تصوف در چین ... = ...سفر احمد کاسانی ... . ... آثار درباه تصوف چین ... از میان چینیان ماتونگ، استاد مؤسسه قوم ... باره سلسله‌های صوفیانه در چین است. ... فهرست منابع ... (1) ... امیدوارنیا، «طریقت کبرویّه در چین»، در مجموع مقالات همایش علمی ...
4
... حاکمیت نظام جمهوری بر چین ... مسلمانان چین به دو گروه عمده ... حاکمیت نظام جمهوری بر چین (1949-1911) دولت‌ ... بار دیگر تحت کنترل کامل چین درآمد. ... حزب کمونیست ... مشاهده‌ی این تحوّلات چینیان دریافتند بسیار تند پیش ... کامل مسلمانان در جامعه‌ی چین بودند. ... آزادی عمل ...
5
... ـ آن / چانگان (سرا)، پایتخت قدیم چین، 200، 36 اِستادیا و جمعاً ... شهر، لولان و تورفان؛ در چین: تونهوانگ، غارهای هزاربودا و پایتختهای ... رفتند. وی کان یینگ، افسر چینی، را مأمور بازشناسی امپراتوری روم ... ژاپن و طرفداری شوروی از چیان کایچک، راه تجاری متروکه قدیمی ...
6
... کرده است. ... ساختار عناوین ... متن چین نامه با پیشگفتار دکتر مظفر ... لوجین» عضو فرهنگستان علوم اجتماعی چین با عنوان مقدمه مصحح همراه ... ، زندگانی ماتیو ریچی، درباره نام چینی ماتیو ریچی، نقد و ارزیابی ... علوم انسانی و علوم طبیعی چینی و مراتب ایشان می‌باشد ...
7
... گزارش محتوا ... قانون مداری چین ... وی در این کتاب نکات ... ، کشاورزی، پول و نگارخانه چینی به تفصیل صحبت کرده و ... روابط سیاسی با امپراتوری چین بر نیامدند، می‌تواند ... مورد توجه مردم چین است. در چین بیش از 20 ... . 2. پیوست سفرنامه چین روزنامچه خواجه غیاث الدین ...
8
... خوبی برای بررسی روابط ایران ، چین و هند در قرن ... هند ، تغذیه مردگان در چین، شورش در چین و دگرگونی اوضاع آنجا ... یاغیان و آرامش مجدد چین، اوضاع نابسامان چین بعد از شورش، بازگانان ... خانفوا، پوشاک چینیان از بهترین حریر، مهارت چینیان در صنایع ظریفه ...
9
... رسوم، احوال و عادات طوایف چین ، هند و بخشی از ... هند، تغذیه مردگان در چین، شورش در چین و دگرگونی اوضاع آنجا ... یاغیان و آرامش مجدد چین، اوضاع نابسامان چین بعد از شورش، بازگانان ... شهر خانفوا، پوشاک چینیان از بهترین حریر ، مهارت چینیان در صنایع ظریفه ...
10
... «هسیونگ ـ نو»‌ها در منابع چینی) ــ از بازماندگان اقوام «بِی ـ ... بر اساس فرمانی به زبان چینی، تاتارها (همان تُقوز تاتارها) ... 1234 در شمال چین حکومت کردند. ... تقسیم تاتارها ... چینیان در دوران حکومت ... در ختای، هند، سند، چین و ماچین، قرقیزستان، کرالای ...
1218 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار