437 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... تلخیص شده و نخب المناقب نام یافته است اوصافی ... حاضر در واقع همالن نخب المناقب ابن‌ جبر یا ... مقایسه آن با نسخ نخب المناقب ابن‌ جبر نشان ... دهد که کتاب موجود همان نخب المناقب نیست. ... معالم العلماء ... کتاب الاربعون حدیثا در مناقب حضرت فاطمه (علیهاالسّلام) ...
2
... علمای بزرگوار با عنوان مناقب نوشته شده و اینها ... مراجعه می‌کردند. کتاب مناقب آل ابی طالب علیهم‌ ... . ... تلخیص ... کتاب شریف مناقب ابن شهر آشوب توسط ابو ... شده و با نام نخب المناقب لآل ابی طالب انتشار ... بن جبیر به نام: نخب المناقب موجود می باشد. همچنین تلخیص ...
3
... ابی طالب و کتاب دیگرشنخب المناقب نقل می‌نماید. این تفسیر ... وی را معلم فرزندان خویش انتخاب نمی‌کردند. دکـتـر‌ هادی حسن ...
4
... کشف حقیقت و بر افکندن نقاب از چهره مقصود است. دانشمند ... - البدایة و النهایه ابن کثیر - نخب المناقب - مسند احمد بن حنبل - سنن ...
5
... ابی طالب و کتاب دیگرش نخب المناقب نقل می‌نماید. این تفسیر ...
6
... آيات استفاده شده است. ... انتخاب نقبا ... دوازده نقیب از بین بنی اسرائیل، جهت ... تنها خبرگزاری ... تعداد نقباى بنى‌اسرائيل‌ ... انتخاب دوازده نقيب از بين بنى‌اسرائيل ... ‌المقدّس است. ... رياست نقباى بنى‌اسرائيل‌ ... انتخاب شدن دوازده نقيب از بين بنى ...
7
... عقبه دوم دانسته‌اند. ... انتخاب نقبای دوازده گانه ... پس از ... علیه‌السلام) یکسان بود. ... انتخاب نقیبان به فرمان خداوند ... به ... نقل جابربن عبدالله انصاری انتخاب نقیبان به فرمان خداوند و پس ... روایت عکرمه ، رسول خدا هنگام انتخاب نقبای دوازده‌ ‌گانه آیه « ...
8
... و اسعد بن زراره را «نقیب نقیبان» خواند. برخی این سخنان را ... شما صلح کنید. ... دستاوردها ... 1) انتخاب نقبا: پس از انجام بیعت بنا ... را به عنوان نقیب که متکفل امور گردند، انتخاب نموده که نُه ... ‌و‌آله‌وسلّم) خطاب به نقبا فرمودند: شما همانند حواریین عیسی ...
9
... عشره كامله» پنداشته‌اند. ... عدد نقبای بنی اسرائیل ... كسانی نیز عدد ... دوازده را (عدد نقبای بنی اسرائیل) شرط دانسته‌اند ... بعثنا منهم اثنی عشر نقیباً.» علت انتخاب دوازده نقیب از بنی‌اسرائیل، حصول ... ـ علیه السلام ـ هفتاد نفر را انتخاب كرد، تا از خبر آنان ...
10
... دوازده تن از آنان را انتخاب و نقیب مردمشان کرد. ... مقدمه هجرت ...
437 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار