191 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... بر (كشتى) تخته‌دار و ميخ‌آجين سوار كرديم *(كشتى) زير ... است، و از آنجا كه ميخ با ضربه‌هاى شديدى كه ... دسار است، که به معناى میخ‌هایى که با آن تخته ... يارانش را به يك مشت ميخ و قطعات چوب سپرديم، و ...
2
... از کوه‌ها به عنوان میخ‌های زمین یاد می‌شود ... ، چرا که بیشترین مقدار حجم میخ در زمین فرومی رود و ... سطح زمین یا هرشیئی که میخ در آن فرورفته قرار می ...
3
... طلایی برای در ساخت و میخ‌هایی با روکش زرین بر ... آن، قسمت‌های طلاپوش، شمار میخ‌های به کار رفته بر ... و صفحه‌ها را با میخ‌های نقره‌ای بر در ...
4
... که در دیوار می‌کوبیم، میخ که چکش در سرش می ... ‌زنی، این میخ در سرش چکش می‌خورد ... هرچه چکش بخورد نفوذ این میخ در چوب بیشتر می‌شود ...
5
... ‌شود. روی این درها با میخ‌های آهنی صفحات سربی نصب ... وسایل روزمره و البسه، با میخ‌های آهنی به دیوارها متصل ... طناب کشیده شده و با میخ چوبی در زمین ثابت شده ...
6
... (اوتاد) تعبیر شده، به معنای میخ‌ها، که زمین را از ... ‌گاه زمین ساخت و چونان میخ‌ها بر آن بکوفت چنین ... کوه‌های گران، زمین را میخ‌کوب نموده به آن استواری ...
7
... ، ‌این که حدود مسجد، با میخ‌ها و زنجیز‌ها مشخّص ... . سیّد ابوالحسن الرّضا، زنجیرها و میخ‌ها را به قم آورد ... صندوق را برداشت زنجیرها و میخ‌ها را نیافت.» ... دیدگاه علما ...
8
... ساخت‌ کلنگ‌، بیل‌، دیلم‌، تبر، میخ، نعل‌ اسب‌ و چرخ‌ برای ... ‌بایست‌ ابزارآلات‌، الوار، زنجیر، سیم‌، میخ و غیره‌ را گرد می ...
9
... حازم، نقل شده است:آن میخ، چوبی بوده است، نه آهنی ... به همراه نداشت و با میخ و یا سنگی، حیوان را ...
10
... از فرط خودخواهی برای کندن میخ، خم نشد، بلکه با پایش ... ‌ خواست آن را بیندازد، ولی میخ به ساقش نشست و سوراخ ...
191 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار