162 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... است. به روییدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) انبات گفته می‌شود ... اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای ... علامت نبودن ... برخی معتقدند، رویش موی زبر فی نفسه بلوغ است ... ‌های احراز آن، انبات موهای زهار است. ... پانویس ...
2
... در آن می روید. ... اصطلاح زهار ... زهار رستنگاه موهاى اطراف آلت ... میت از جمله زهار اختلاف است. ... زهار در حج ... ازاله موهاى ... ، از راه مشاهده روییدن موى بر زهار، بلوغ یا عدم بلوغ ... به دست مى‌آید. ... زهار در تجارت ... نروییدن موى زهار از عیوب محسوب ...
3
... بر شرمگاه ... روییدن موى درشت بر شرمگاه (موى زهار) نشانه‌ی بلوغ ... به شمار مى‌رود. در اینکه روییدن موى ... زن). ب ـ انبات، روییدن موی درشت بر زهار (در مرد و زن ... محمد، الام‌، به‌ کوشش‌ محمد زهری نجار، بیروت‌، دارالمعرفه‌. (23) ...
4
... در حالت عادی مسئول افزایش موی زهار و موی زیر بغل در زنان ... یکی از آنها موجب افزایش موی زهار زنان می‌شود. ... تاثیر هورمون ...
5
... 1. احتلام. 2. رویش موی خشن بر عورت که مشترک ... اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای ... روایت استفاده می‌شود رویش موی زبر، قبل از پانزده ... اند، این علامت (رویش موی زبر بر عورت) مشترک بین ... ندارد. برخی معتقدند، رویش موی زبر فی نفسه بلوغ است ...
6
... 1. احتلام. 2. رویش موی خشن بر عورت که مشترک ... اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای ... روایت استفاده می‌شود رویش موی زبر، قبل از پانزده ... اند، این علامت (رویش موی زبر بر عورت) مشترک بین ... ندارد. برخی معتقدند، رویش موی زبر فی نفسه بلوغ است ...
7
... بلوغ، همچون احتلام و روییدن موى زهار، تحقق نیافته باشند، با رسیدن ...
8
... زن و مرد، همچون روييدن موی زهار و خروج منی، بنابر قول ...
9
... و لگن خاصره، پیدایش موهای زهاری و سرانجام عادت ماهانه است ... . در ضمن ممکن است رشد موی زهاری هم دیده شود. تقریبا یکسال ... در قد همراه می‌شود. موی زیربغل و صورت ظاهر شده ...
10
... است. ... علامت بلوغ ... روییدن موى درشت بر زهار، از نشانه‏‌هاى بلوغ ... است. برخى، روییدن موى محاسن و ... ، اگر کسى از روى عمد موى سر، صورت، ابرو و یا ...
162 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار