1078 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... ايلخانى در ايران از امپراطورى مغول جدا شد و هولاکوخان مؤسس ... عقايد تشيّع و ايدئولوژى پيشين مغولان، نقطه اشتراکهايى وجود داشت. ... ديرينه خود را پياده سازند. مغولان، در انديشه شيعيان کسانى بودند ... تصوير شيعى درباره مغولان بود. امّا در جانب مغولان چه ديدگاهى ...
2
... سفارت سغدیان به همراه نمایندگان مغول عهد چنگیز به دربار ... که بعدها در ردۀ مغولان درآمدند و مغول نامیده شدند. این نظر ... از چورماقان نویان فرماندهی لشکریان مغول به بایجونویان واگذار شد که ... های اردوی زرین. ... خط اویغوری ... مغولها خط اویغوری را در محدودۀ ...
3
... که بعدها در ردۀ مغولان درآمدند و مغول نامیده شدند. این ... ، نخستین‌بار در میان قبائل مغول پدید آمد. ... زیستگاه تاتارها ... واگذارد. ‌ در نواحی غربی امپراتوری مغولان، نام منغول چندان تداول نیافت ... آوردند. ‌ ... پیوستن تاتار به مغول ... فرمانروایان سلسله طلایی کین، که ...
4
... کتاب تاریخ سرّی مغولان ... تاریخ سرّی مغولان مشتمل است بر ... های تاریخ سرّی مغولان ... تاریخ سرّی مغولان را پالادیوس کافاروف ... یاکوولیویچ ولادیمیرتسوف، نظام اجتماعی مغول، ترجمه شیرین بیانی، تهران ... برگرفته از مقاله «‌تاریخ سرّی مغولان»، شماره3105 . ... تاریخ ...
5
... ‌ است‌. ... اوصاف لشکر مغول ... جوینی‌ لشکر مغول را، از نظر فرمانبرداری ... است‌. استقامت‌ و پایداری‌ نیروهای‌ مغول توجه‌ کارپینی ، سیاح‌ ایتالیایی‌، ... قتل‌ برسند. ... فرمانبرداری‌ لشکریان‌ مغول ... فرمانبرداری‌ لشکریان‌ مغول از فرماندهان‌ خویش‌ شگفت ...
6
... پیدایی این فرهنگ و احوال مغولان چین، ماوراء النهر و ... به وضع مذهب نزد مغولان (دین مغول) از روزگار چنگیزخان تا ... پرداخته است. ... امور مالی مغولان ... وضع مالی و مخارج دولت ... و اردیبهشت 1384)، «تاریخ مغول در ایران»، ترجمه محمود میرآفتاب ...
7
... گشای ، کتابی درباره تاریخ مغول و خوارزمشاهیان و اسماعیلیان ... مسلمانان، فرمانروایی توراکینا (اصل مغولی: تورگینه) خاتون، همسر اوگتای ... ، خوارزمشاهیان، اسماعیلیان و مغولان. گزارشی که در آن زمینه ... رشیدالدین فضل‌الله بخش مغول، گزارش روزگار خوارزمشاهیان، ...
8
... . ... از سلجوقیان تا حمله مغول ... در 446ق/1054م طغرل‌ ... دوره هولاکوخان، مستقیماً خراج‌گزار مغولان بود. سپس ملک صدرالدین، ... تبریز پایتخت فرمانروایی وسیع ایلخانیان مغول قرار گرفت و بیش از ... (32) اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، ۱۳۶۴ش. (33) اقبال ...
9
... سه فصل خواجه نصیرالدین طوسی، مغولها و اسماعیلیان و ضمیمه تشکیل ... یکی از قربانیان یورش اول مغولان در زمان چنگیز بود و ... بخش بعدی، تحت عنوان «مغولها»، از اولین حمله مغولها به ایران ، خوارزم ... جای مجهز شدن در مقابل مغولان، به سرکوب نزاریان پرداختند. ...
10
... 651ق. از جانب منگوقاآن، خان مغول، برای تکمیل فتوحات از مغولستان ... می‌رفت. البته برخی از مغولان مانند تکودار، سلطان ایلخانی، مسلمان ... از دیگر سو، تشکیلات دیوانی مغولان که در اختیار ایرانیان مسلمان ... قبایل ارسال کرد. ... بیشترین توجه مغولان به حج ... در دوران سلطان ...
1078 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار