18 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... به قیاس مغالطی (مغالطه قیاسی)، استقرای مغالطی (مغالطه استقرایی) و تمثیل مغالطی (معالطه تمثیلی ... ) تقسیم می‌گردد. و به لحاظ ماده، به مغالطه سوفسطایی ... (سفسطایی) و مغالطه مشاغبی تقسیم می‌ ...
2
... و قیاس مغالطی شبیه برهان است. ... واژه‌شناسی ... واژه سوفسطائی از کلمه ... در اصطلاح منطق، سوفسطائی یعنی اهل سفسطه (مغالط، مغالطی) و کسی که در ... «پس متشبّه به برهانی را سوفسطائی خوانند، و صناعت او را ... (رحمة‌الله‌علیه) در تعریف سوفسطایی می‌گوید: «سوفسطی کسی است ...
3
... مشهورات است. ... اقسام مغالطه ... مغالطه، به لحاظ صورت و ماده ... صورت، به قیاس مغالطی، استقرای مغالطی و تمثیل مغالطی تقسیم می‌گردد. ... و به لحاظ ماده، به قیاس سوفسطایی ... یعنی صناعت مربوط به قیاس سوفسطایی را سفسطه، و صناعت ...
4
... و اصول‌الدین بزدوی، سوفسطایی کسی است که ظاهراً ... . به گفته شهرستانی، سوفسطایی نه به محسوس قائل ... سوفسطایی کسی بوده که امکان معرفت را انکار می‌کرده، ظنی غلط ... معنای سوفسطس، که لفظ سوفسطایی را از آن گرفته‌ ... اند. همچنین گورگیاس، دیگر سوفسطایی مشهور، معتقد بود اگر ...
5
... منکر حقیقت بودند، کلمه «سوفسطایی» از کلمه یونانی «سوفوس» معمولاً ... با چرب‌زبانی و مغالطه از آنچه می‌دانست ... همچنین با این قسم مغالطات بر این باور است ... که سوفسطاییان به مدد مغالطه پراکنی و سفسطه‌گرایی ... معنای رفیع دانشمند به معنای «مغالطه‌گر» تنزل یافت. ...
6
... دو قسم قیاسات مشبهه، قیاسات مغالطی هستند، و قسم اول (شبیه ... "سفسطه" و قیاس سفسطی یا سوفسطایی می‌گویند. ... تفاوت قیاسات تعقّلی ...
7
... منطق صورت، جلوی ترکیب غلط افکار گرفته می‌شود. گاهی ... آنکه حساب‌های مهندس غلط بوده و فواصل و متراژها ... است. او ارسطو را سوفسطایی منفوری می‌داند. که ... این شیوه منطق ارسطو کاملا غلط است. تمام شناخت‌های ... ‌گوید که باید توسط منطق مغالطه، سفسطه، جدل، ظن ...
8
... ناایستاده است! ” قطعا چنین تصوری غلط است. زید ناایستاده است یک ... این دو سبب اشتباهات و مغالطات فراوانی در استدلال‌ها و ... را خدا می‌داند، یکی سوفسطایی شده، ‌ عله‌العلل را ذهن ... جدایی میان ذهن و عین غلط است؛ ما دو چیز نداریم ...
9
... جدلی است و یا قیاس سوفسطائی مغالطی، و برخی دیگر ایقاع می ...
10
... منحرف دیالکتیک ... بعدها دیالکتیک نزد سوفسطاییان به ابزاری برای ... این ادات، در پرهیز از مغالطه‌ها و اختلافات است ... آن‌ها، از نظر ما غلط بیان می‌کنند، تغییر دهیم ... ‌گفتند و دلایل درست و غلط را باهم خلط می‌ ...
18 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار