263 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
1
... قوه خیال به کاربرده و گاه، در معنای مجازی و اشتقاقی، آن را نامی عام ... ترتیب، حس مشترک نزد کندی معنای محصِّلی ندارد. اما فارابی ... وجود حس مشترک، صدور احکام جزئی درباره تمایز میان محسوسات است ... که مستند به عدم ادراک جزئیات توسط عقل است، ضعیف دانسته ...
2
... باشد. 3. جمله مفید (معنای سوم معنای مجازی و از باب نام بردن شی ... ‌گوید: «و هو اشتقاق بعید» یعنی اینکه «کلمه» از «کلم» به معنی جرح ... است؛ زیرا شرط اشتقاق که عبارت است از مناسبت معنائی، بین این ... لفظی از لفظ دیگر «اشتقاق» گویند. معنای مذکور برای مشتق در روایات ...
3
... باشد. 3. جمله مفید (معنای سوم معنای مجازی و از باب نام بردن شی ... ‌گوید: «و هو اشتقاق بعید» یعنی اینکه «کلمه» از «کلم» به معنی جرح ... است؛ زیرا شرط اشتقاق که عبارت است از مناسبت معنائی، بین این ... لفظی از لفظ دیگر «اشتقاق» گویند. معنای مذکور برای مشتق در روایات ...
4
... لازم را در تفکیک معنای مجازی و حقیقی داشته‌اند، و لیستی از منابع ... اللغه ثعالبی و قوامیس عبری و غیره، از کتب اشتقاق، اعراب و ادب نیز ... سیبویه و نظیر آنان خصوصا در اشتقاق از کتاب «الاشتقاق و المقالات» ... که عبارتند از: 1- انشقاق و اقسام آن 2- اصل واحد ...
5
... و جزای او می‌پردازد) می‌باشد. ... مراد از انشقاق آسمان ... و (انشقاق آسمان) به معنای ... از هم گسیختن و متلاشی شدن آن است و ... تعبیرى است مجازى از انقیاد و اطاعت، و کلمه (حقت) به معناى آن است ...
6
... معنای اول، فَعیل در معنای مُفعِل به معنای کافی و در معنای دوم، فَعیل در معنای ... . ... مرتبط با معنای حساب‌رسی ... و برخی، در توسعی معنایی و احتمالاً بر اساس ... اشیا و اجزای آن‌ها نیست. ... به معنای شرافت ... قرطبی ، با توجه به اشتقاق ...
7
... عرف عناصر قیاس عناوین عناوین اشتقاقی عناوین اعتباری عناوین انتزاعی ... معنای متخیل معنای مجازی معنای محسوس معنای مره و تکرار معنای مستقل معنای معقول معنای مفهومی معنای مقصود معنای مقصود بالذات معنای ...
8
... معنای « حکمت و دانایی » دانسته که جزئی از کلمه فیلسوف به معنای «دوستدار حکمت و ... نه صوفی. ... اشتقاق از صفاء ... اشتقاق از صفاء ( روشنی و پاکیزگی ) و صفوت (برگزیده ... از صَوْف به معنای یکسوشدن و رو گردانیدن بدانیم. ... عدم اشتقاق از واژه ...
9
... ‌ معنای «حکمت‌ و دانایی‌» دانسته‌ که‌ جزئی از کلمه‌ فیلسوف‌ به‌ معنای «دوستدار حکمت‌ و ... ‌ای‌ از سهروردی‌ و احتمال‌ اشتقاق صوفی‌ از صوفه‌ به‌ معنای «پاره‌ پشم ... ‌، اشتقاق تصوف‌ از «صوف‌» است‌، و «ص‌» به‌ صبر و صدق‌ و صفا، «و» به ...
10
... نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی. 2. آنچه از ... و قهراً اشتقاق شارط و مشروط از آن، خلاف قاعده است و شارط به معنی ... ابتدایی وجود ندارد و اگر اطلاق شود، مجازی خواهد بود. ... که شرط در حقیقت، جزئی از احد العوضین است. ... رابطه عقد و شرط را به نحو تقید و جزئیت بدانیم، طبعاً ...
263 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
جعبه ابزار