20678 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... ‌ خواهند بود؛ علم‌ به‌ صورت‌هاست‌ و صورت‌های‌ چیزهای‌ دیدنی‌ در ... ‌ است‌ مرا از اختلاف‌ صورت‌ها یعنی‌ صورت‌های‌ جهان‌، در عما ... ‌ همواره‌ و همیشه‌، از صورتی به‌ صورتی مبدل‌ می‌شود. خیال‌ هم ... ‌ را جز در صورت حسی‌ تصویر کند، چه‌ آن‌ صورت‌ِ محسوس‌، موجود باشد ...
2
... آموزه مادّه و صورت، احساس را «پذیرش صورت حسی بدون مادّه ... ها مانند رابطه مادّه و صورت است. کار قوه حاسه ... متخیله به حاسه مانند نسبت صورت به مادّه است. ناطقه ... بین محسوسات مختلف است. حفظ صور موجود در حس مشترک، ... که آن را مُتَخَیله یا مصوِّره نیز نامیده‌اند. حکم ...
3
... اذا ارتسمت فی التخیل صورة مطلوبة او مهروب عنها ... بدین‌گونه است که صورتی سازگار یا ناسازگار در ... حس مشترک. واهمه، وهمیه. خیال، مصوره. حافظه، ذاکره. متخیله، مفکره. ... شود باید واسطه خورده انتقالی صورت گیرد، این واسطه و ... آید و این صور مکتسب به صورت مخزون نزد او ...
4
... یا در نسخه‌برداری اشتباهی صورت گرفته است) گزاره‌ها « ... خیال ... خیال که به آن «مصوّره» نیز می‌گویند، قوه‌ای ... می‌پردازد، «خیال» یا «مصوّره» نامیده می‌شود. بر ... شاعر، به تجزیه و ترکیب صورت‌ها. (بدون تردید، استدلال، ... انتظار نیست. در هر صورت، استاد مصباح نیز همچون ...
5
... از قوای باطنی که صور حاصل از حواس ظاهری در ... اند. کندی فَنطاسیا یا مصوِّره را قوه‌ای دانسته ... قطرات باران. همچنین تمثل صورتهای دروغین در کسی که فاقد ... قبل از محو شدن صورت قبلی، صورت دیگری در باصره ... می‌گردد. ملاصدرا بقای تصویر در باصره را نپذیرفته ...
6
... دهم‌) «عقل‌ فعال‌»، بخشنده صورتها (واهِب‌ُ الصُّوَر)، روح‌ الامین‌، جبرئیل‌ ... می‌توان‌ آن‌ را صورت یا مانند صورت یا کمال‌ دانست‌ ... نیست‌ و تن‌ نیز صورت یافته‌ به‌ صورت روان‌ نیست‌، نه ... عقل‌ فعال‌ را «بخشنده صورتها» (واهِب‌ُ الصُّوَر) می‌نامد. بدین‌سان ...
7
... ء در شیء به صورت بالقوّه نیست! همانطوریکه صور غیر متناهی در مبد ... ‌پیماید.» بنابراین وقتی موجودی به صورت استکمالی نشآت عنصری و جمادی ... ماده است.» بنابراین نفس همان صورت انسان است که «جسمانیّة الحدوث ... داشته باشد مانند تعلّق صورت به مادّه زیرا صورت در تشخّص، محتاج ...
8
... در شیء به صورت بالقوّه نیست! همانطوریکه صور غیرمتناهی در مبدء قابلی ... پیماید.» بنابراین وقتی موجودی به صورت استکمالی نشآت عنصری و جمادی ... ماده است.» بنابراین نفس همان صورت انسان است که «جسمانیّة ... خداوند یعنی صور مفارقه، می‌باشد و صور مفارقه عقلیه همان ...
9
... آیة الدخان؛ رسالة المعاد (الصور الموجودة فی النفس)؛ رسالة معرفة ... ... معرفی اجمالی ... «رسالة المعاد (الصور الموجودة فی النفس)، رساله ‌ای ... رساله،معرفت را به دو صورتتصور وتصدیق تقسیم ... مشترک، از کانالتخیل صورت می‌ گیرد. چگونگی رسیدن به ...
10
... . جوهر نفس انسانی، ماده صور ادراکیه است، پس ظاهر انسان ... ‌نماید، نه با انتزاع صور از آنها. 34. استاد، ... مطلق ، حضوری است و صوری که نفس، در برابر معلومات ... ادراکات و علوم، به صورت دفعی را دارا می‌باشد ... و تنزیل آنهاست در قوالب صور مثالیه. 44. انسان، دارای ...
20678 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار