2791 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
1
... ابو جعفر محمد بن على بن شهرآشوب مازندرانى می باشد. ... الله) محمد بن على بن شهرآشوب بن ابى نصر كياكى بن ابى الجيش ... جمال الدين ابو الحسن على بن شعرۀ حلّى جامعانى از كتاب معالم العلماء ... منبع ... نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات ...
2
... ابوجعفر محمد بن علی بن شهرآشوب بن ابی نصر بن ابی الجیش مازندرانی ... 2. شیخ جمال‌الدین ابوالحسن علی بن شعره حلی جامعانی (متوفی 581). 3. شیخ ... ای که به شاگردش علی بن جعفر جامعانی داده ذکر کرده ... سنت می‌نویسد: «محمّد بن علی بن شهرآشوب ... یكی از سرشناسان ...
3
... شیخ سدیدالدین یوسف بن علی بن مطهر حلی از علمای برجسته ... عالم عامل، فاضل کامل، شـاعـر ماهر، علامه علما، فهامه ... دست علامه رسید، علامه اشعاری نوشت و برایش فرستاد ... نجیب‌الدین یحیی بن حسن بن سعید حلی، صاحب الجامع (پسر ...
4
... ابن ادریس حلی topic ... ابن سکون ... علی بن یوسف بن مطهر حلی topic/included_in/ ... جامع العلوم ابوالحسن علی بن حسین باقولی اصفهانی ...
5
... اندیشه اسلامی: سید علی قاضی عسکر، مشعر، 1375ش؛ حق الیقین ... القویة لدفع المخاوف الیومیه: علی بن یوسف الحلی (م. 736ق.)، به ... .)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ مجمع البیان: الطبرسی (م. 548ق.)، ... پاشا، ترجمه: انصاری، مشعر، 1377ش؛ المستدرک علی الصحیحین: الحاکم النیشابوری ( ...
6
... تفسیری عالمان متکلم از معتزلی، اشعری و امامی‌ تشکیل می ... محمد بن علی بن سهل، مفسر مروزی، پدرِ ابواحمد عبدالله بن محمد بن ناصح ... خوانده می‌شده است، علی بن عبدالحمید مفسر واسطی، و ... 1406ق/1986م. (68) یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، به کوشش جعفر سبحانی ...
7
... و در جمع شاگردان‌ او‌ از قبیل: ابن شعار موصلی، ... شناساندن اهل بیت (علیهم‌السّلام) به جامعه مسلمان آن‌ روز‌ ... سید رضی‌الدین علی بن علی بن طاووس‌ حلی (فرزند ... همین مناسبت، شاعر معاصرش علی بن حمزه مهنا اشعاری در حق او ...
8
... تهران 1355 ش. (13) علی بن عبدالله زنوزی، مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقاعلی ... محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، کتاب المشاعر، با ترجمه فارسی بدیع الملک ... الکتب. (23) حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح المقاصد من حکمة ... ش. (24) حسن بن یوسف علامه حلّی، کشف المراد: شرح تجرید ...
9
... الدين، ابو محمد، حسن بن على بن داود حلى ، از علماى بزرگ شيعه ... تبصرة المتعلمين» را در قالب اشعارى زيبا با رعايت اختصار و ... وسيله خواننده با حفظ اين اشعار، مباحث فقهى را آسان‌ ... داود حلی ... پانویس ... پانویس ... منبع ... نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم ...
10
... . قاری، فقیه، متکلّم، شاعر و ادیب بارع و جامع خصال فضل و ... ‌ بود، برای نماز جمعه خارج می‌شد. در حالی که کلاهی سیاه ... صادق بود.» تقی‌الدین، حسن‌ بن علی بن داود حلی (م قرن هفتم) درباره ... ، احادیث فراوانی برجای مانده، که مجموع آن‌ها در «مسندالزراره‌» مشتمل ...
2791 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
جعبه ابزار