212 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... و از نوادگان‌ شیخ‌ عبدالله‌ شطاری می‌باشد. ... پیشینه ... سلسله‌ ... ظاهراً توسط او به‌ طریقت‌ شطاریه ارادت‌ یافت‌.. ... کرامات ... کراماتی ... 1290ق‌. (7) محمد غوثی‌ شطاری، گلزار ابرار، به‌ کوشش‌ محمد ... اسلامی، برگرفته از مقاله «بدهن‌شطاری»، ج11، ص22 . ... تراجم ...
2
... نقشبندیه و قادریه و شطاریه ... سلسله‌های مهم بعدی ... نقشبندیه ، قادریه و شطاریه بودند. ابتدا خواجه معین‌الدین ... داشت. ... سلسله شطاریه ... شطاریه ، سلسله منسوب به عبداللّه شطاری است. ... شناساند. برجسته‌ترین صوفی شطاریه، ...
3
... مدینه درس خوانده بودند؛ حتی شطاریه و نقشبندیه نیز مستقیماً از ... احمد قشاشی که از مشایخ شطاریه ـ قادریه بود، بهره مند شد ... طریقت ( تصوف ) بود و تعالیم شطاریه را مطابق با شریعت می ... سمانیه، قادریه، نقشبندیه و گاه شطاریه، سازمان‌ها و تشکیلاتی برای ...
4
... حسینی کاظمی شیخ طریقت عشقیه شطاریه در شبه قاره هند بود ... ، صِبْغة الله ، شیخ طریقت عشقیه شطاریه در شبه قاره در قرن ... او اجازه ارشاد در طریقت شطاریه گرفت. وی در حدود 999 ... به تدریس و ترویج طریقه شطّاریه در مدینه گذراند و در ...
5
... درس‌ خوانده‌ بودند؛ حتی‌ شطاریه و نقشبندیه‌ نیز مستقیماً از ... احمد قشاشی‌ که‌ از مشایخ‌ شطاریه ـ قادریه‌ بود، بهره‌مند ... (تصوف‌) بود و تعالیم‌ شطاریه را مطابق‌ با شریعت‌ می ... ‌، قادریه‌، نقشبندیه‌ و گاه‌ شطاریه، سازمانها و تشکیلاتی‌ برای‌ شورش ...
6
... خطیرالدین، از مشایخ برجستۀ سلسلۀ شطاریه در هند می باشد. ... نسب ... شد. براساس سخنی که غوثی شطاری از گوالیاری در گلزار ابرار ... داشت. از جمله آنان ودودالله شطاری، سراج‌الدین محمد بنیانی، احمد ... ، در تصوف خصوصاً دربارۀ سلسلۀ شطاریه و آداب و اوراد آنان ...
7
... قادریه، چشتیه، شاذلیه، رفاعیه، نقشبندیه، شطاریه و احمدیه. ... آیین‌های طریقه ... ، شیخ سمان به طریقه‌های شطاریه، خلوتیه و قادریه وابسته بوده ... ، نیز اشاعه دهندۀ طریقۀ پررهرو شطاریه در جهان مالایی است. وی ...
8
... ‌گذار غوثیه (شاخه‌ای از شطاریه)، برخی اعمال این شاخه را ... مشایخ چشتیه و نقشبندیه و شطاریه در تبلیغ اسلام میان هندوان ... گلزار ابرار از محمد غوثی شطاری (حدود قرن یازدهم)، سفینة‌الاولیا ...
9
... تذکره‌ها، شیخ عبدالله شطاری ، مؤسس شطاریه را از شاگردان و جانشینان ...
10
... شیرین مغربی‌. کبرویه شطاریه: منسوب به شیخ عبداللّه شطاری. کبرویه همدانیه: منسوب ...
212 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار