3262 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ایجاد دو تقویم بر اساس سال‌های شمسی و قمری انجامیده است ... از سال، مانند ماه و روز و ساعات، دانسته‌اند. ... تعریف سال شمسی ... و قمری ... سال شمسی، مدت زمان گردش زمین ... از آنجا که سال قمری کوتاه‌تر از سال شمسی است هر ساله ...
2
... با افزایش عدد 1180 به سال شمسی، تاریخ شاهنشاهی به دست آمده ... اضافه می‌گشت. یعنی سال 1354 شمسی، سال 2534 شاهنشاهی (خورشیدی و ... بی‌اعتبار ساختن سال شمسی)، منطقه (ناشناخته بودن تقویم شمسی به لحاظ اسلامی ... های ایران ... تقویم هجری شمسی ... تاریخ ایران رده ...
3
... خورشید به حمل )، سال جدید شمسی آغاز می‌شود. در نجوم ... تحویل خورشید (بویژه در آغاز سال شمسی) و دیگر اجرام آسمانی، محاسبه ... است، مقدار کسری سال شمسی یعنی 2406ر0 روز را ــ که ... باشد. ... تحویل سال در تقویم هجری شمسیِ ... در تقویم هجری شمسیِ برجی ــ ...
4
... از جمله، مقدار سال و ماه شمسی و قمری، و ... و وسطی، کبیسه سال‌های شمسی و قمری توضیحاتی داده ... 37ثالثه، و 55رابعه. 3. سال شمسی برابر است با 365روز و ... 10رابعه. 4. تفاوت بین سال شمسی و قمری حقیقی عبارت است ... درباره سال و ماه شمسی و قمری، کبیسه سال‌های قمری ...
5
سال به سال قمری و شمسی تقسیم می‌شود وسال شرعى که احکام مرتبط ... 355 روز خواهد بود. ... معنای سال شمسی ... سال شمسى عبارت است از مدت یک ... بدهد. ... تعیین سال شمسی به عنوان سال خمسی ... تعیین سال شمسى به عنوان سال خمسى و ...
6
... است :«هُوَ الَّذی جَعَلَ الشَّمسَ ضِیاءً والقَمَرَ نورًا وقَدَّرَهُ ... و ساعات، دانسته‌اند. سال شمسی ، مدت زمان گردش زمین در ... است:«هُوَ الَّذی جَعَلَ الشَّمسَ ضِیاءً والقَمَرَ نورًا وقَدَّرَهُ ... در تعیین سال اشاره می‌کند: «هُوَ الَّذی جَعَلَ الشَّمسَ ضِیاءً ...
7
... خراج ، سال یزدگردی نامیده شده که هر دو شمسی بود. ایرانیان ... برای ثابت نگه داشتن مبدأ سال، در هر چهار سال ... که تدریج تفاوت فاحشی با سال شمسی پیدا می‌کرد، تا جایی ... تهران 1377. (32) محمدبن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب ...
8
... کهف در غار، 300 سال شمسی و 309 سال قمری بوده است، چون ... تفاوت حساب شمسی و قمری در 300 سال حدود 9 سال است و ... کند که اصحاب کهف سیصد سال شمسى در غار بوده اند چون ... تفاوت سیصد سال شمسى با قمرى تقریبا همین مقدارها ...
9
... فی سَنَة الشمس ... فی سَنَة الشمس، در بارة طول سال شمسی و روش ... بطلمیوس، در باره طول سال شمسی و مبدأ اندازه گیری آن ... عرضه شده برای طول سال شمسی و موضع خورشید وجود ... زمان اختلاف در طول سال شمسی میان رصدهایی که انجام ... اثر مذکور و سنة الشمس را با تحلیل مطالب ...
10
... العظمی مکارم شیرازی'''، در سال 1305 هجری شمسی در شهر شیراز در ... ‌که از سال تأسیس آن (1336 شمسی) بیش از 39 سال می‌گذرد ... عید غدیر در یک سال شمسی به نام سال امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نامیده ... ) ... فقیهان ایران سده 14 (شمسی) ... فقیهان شیعه قرن 14 ...
3262 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار