371 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... یائسگی ... بنابر قول مشهور، زن غیر قرشى و زن غیر نبطى با سپرى شدن پنجاه ... مى‌شود. سن یائسگى در زن قرشى و نبطى اتمام شصت سال ... راههاى خیر، براى خویشاوندان و غیر آنان جایز و نافذ است ... حضانت فرزند ... با جدا شدن زن و مرد از یکدیگر و ...
2
... حداکثر سن حیض ميان زن قرشى و غير قرشى فرق‌گذارى شده است ... در روایتی دیگر بین زن قریشی و غیر قریشی در حداکثر سن حیض ... ان تكون امرأة من قريش؛ وقتى زن به پنجاه سالگى ... ، مگر اينكه زنى از قريش باشد.) بنابراین حداقل سن ... در زنان قرشی شصت سالگی و در زنان غیر قرشی پنجاه ...
3
... باز محل آمد و شد‌ قریشیان جهت امور تجاری بود و ... بود که سفر تجاری زمستانی قریش را به حبشه بنیان نهاده ... ، این سرزمین را محل تجارت قریش و مسکن تجارتشان معرفی کرده ... 83 مرد و 11 زن قریشی و 7تن غیر قریشی بودند. ... ویژگی‌های جغرافیایی ...
4
... دارند: «زنان یائسه (زن قرشی 60 سال و غیر قرشی 50سال) عده ندارند و ... ‌شود با رسیدن زن به پنجاه سالگی و غیر قرشی بنابر قول مشهور ... الستّین. سواء القرشیّة و غیرها...؛ وجه بهتر این است که زن یائسه می ...
5
... . عمر به مغیره گفت: آیا این زن را می‌شناسی؟ مغیره در پاسخ ... شد. عمر به مغیره گفت: آیا این زن را می‌شناسی؟ پاسخ ... ضرور است و غیر قریش نمی‌توانند با دختران قرشی و همچنین غیربنی ... لُمَّتَهَا مِنَ الرجَالِ یَعْنِی شِبْهَهَا. زن جوانی را که با پیرمردی ...
6
... لحاظ سن زن، خونى که زن قبل از نه سالگى ... سن یائسگى بنابر مشهور در غیر قرشى و نبطى پنجاه ... حائض ... زن حائض یا صاحب عادت است یا غیر صاحب ... دیدن عادتى ندارد. ... تعریف زن مبتدئه ... براى مبتدئه ... طلاق دادن زن حائض باطل است. مگر آنکه غیر مدخوله ...
7
... گفت: دروغ می‌گویند پسران زنِ چشم کبود، بلکه آنان از ... می‌گویند پسران زن چشم کبود؛ (مقصود، هند، زن ابوسفیان است.) بلکه ... الاّ لرجل من قریش… خلافت بر مسلمانان، برای غیر قرشی جایز نیست. 2ـ ... » می‌نویسد: این حدیث، خلافت غیر قرشی را نفی می‌کند و ...
8
... آورد و به مردان مشرک زن مـدهـیـد، تـا ایـمان بیاورند، برده ... به جای بنده و زن به جای زن. بـله، درست است که ... بودن مسوولیت انسانهای دیـگـر مـانـنـد: زن و فرزند را به عهده ... ، سفید یـا سیاه، قریشی یا غیر قریشی، هاشمی یا غیر هاشمی، ایستادگی کند به ...
9
 
10
... مسلمانان دیگر، مهاجرین قریش را بر غیر قریش، مهاجران را بر همه ... بر انصار، قریش را بر غیرقریش، مهاجران قریش را بر غیر مهاجران، عرب ... و عمر و آبرو و زن و فرزند خویش مایه گذاشته ... . او نیز با گریه این زن می‌گریست. ... نقش امام سجاد ...
371 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار