2 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... خداجویی»، «انگیزه کمال مطلق طلبی»، «خدادوستی»، و یا «حبّ الهی» تعبیر ... انسان میسور است. از انگیزه «خدادوستی» تعبیرهای دیگری نیز می‌شود ... «فراانگیزه» یاد می‌شود. ... انواع خدادوستی ... حبّ الهی در دل انسان ... که در عمق آن، خدادوستی مستتر است. خدادوستی از رهگذر حب ذات ...
2
... همراه با اوج اخلاص و خدادوستی نمایان گردیده است. این شیوه ...
2 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار