2 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
1
... (م 310ق)، صاحب تفسیرجامع البیان فی تفسیر القرآن از قدیم‌ترین تفاسیر اهل سنت و حاوی ... (م 1323 ق)، صاحب تفسیر المنار (تفسیر القرآن الحکیم) که سبکی متفاوت با ... دیگر تفاسیر دارد و کوشیده است ...
2
 
2 نتيجه يافت شد  (0.14 ثانیه)
جعبه ابزار