10040 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... ، واژه نامه عربی ـ فارسیِ کتاب البُلغه (تألیف 438) است که آن ... بن احمد کردی نیشابوری، کتاب البلغه، چاپ مجتبی مینوی و فیروز ...
2
... روایات وی بارها استناد به بلاغات در اقوال و افعال پیامبر ... میزان تأثیرپذیری کسایی از بصریان مبالغه کرده‌اند. ... نحویان صاحب ... پرداختن به تفسیر «معانی» (وجوه بلاغی) و غریب (لغت) بوده، و ... زرکلی، اعلام. (123) محمد فیروزآبادی، البلغه، به کوشش محمد مصری، کویت ...
3
... که در قرآن، حدیث، علوم بلاغی، منطق، فلسفه، فقه، ... محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغه، مصر1972ـ1973. * محمود بن عمر زمخشری ... طالب (ع)، نهج البلاغة، چاپ محمّد عبده و محمّد ... احمد کردی نیشابوری، کتاب البلغه (فرهنگ عربی و فارسی)، ...
4
... ، بیش از سه میلیون نخل بالغ در خرمشهر، آبادان و شلمچه ... زندگیشان تسهیلاتی پدید آورده و مبالغی برابر حقوق یک سال آنان ... تولیدی (کشاورزی، دامداری و نساجی) مبلغ حداکثر شش میلیون ریال به ... بن احمد کردی نیشابوری، کتاب البلغه، چاپ مجتبی مینوی وفیروز حریرچی ...
5
... بزرگ تهرانی به نقل از البلغه اثر محمد بن یعقوب فیروزآبادی ... ، اما ظاهراً الجدیده که در البلغة آمده، همان مائدة الفائدة است ... شیعه و فقیه آنان، شاعری بلیغ و نویسنده بود ...» شیخ ابوعلی ... . (21) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، البلغة، به کوشش محمد مصری، دمشق ...
6
... در متون مهمی چون فرهنگ البلغة، تألیف یعقوب کردی نیشابوری (د ... ‌های کهن و گویشی در البلغه، فرهنگ، تهران، 1369ش، کتاب ششم ...
7
... و لویس‌ شیخو ضمن‌ مجموعة البلغه فی‌ شذور اللغه در بیروت ... ‌ آوگوست‌ هافنر در ضمن‌ مجموعة البلغة فی‌ شذور اللغه به‌ چاپ ...
8
... ‌، تونس‌، 1966م‌. (10) فیروزآبادی‌، محمد، البلغه فی‌ تاریخ‌ ائمة اللغة، به ...
9
... 1967. (15) محمدبن یعقوب فیروزآبادی، البلغه فی تاریخ ائمه اللغه، چاپ ...
10
... و از آن جمله است: البلغه در فقه. ... مذهب ... ابن عماد ...
10040 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار