7724 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... الشاهد المتعدد و يدل عليه توصيفها فى رواية منصور عن الصادق ... شهادت آنان نيست. ... توافق در اوصاف ... بايد مشخصاتى که دو شاهد ... می‌نويسد: يشترط توافقهما فى الاوصاف فلوا ختلفا فيها لا اعتبار ... بشهادة الشاهدين مع اختلافهما فى الاوصاف المتضادة هو عدم حکايتهما عن ...
2
... عنوان «الألف واللام الداخلة علی الأوصاف و أسماء الأجناس تفید الاستغراق ... با عنوان «فی ذکر الأوصاف الجامعة التی وصف الله بها المؤمن». ... کتاب ...
3
... وصف غالبی، وصفِ همراه با موصوف در غالب موارد می‌باشد. ... تعریف ... وصف غالبی، ... به معنای وصفی است که در ... انوار الاصول » آمده است: «ان الاوصاف الغالبیة لیس لها مفهوم حتی ... بناء علی القول بمفهوم الوصف، نظیر وصف» فی حجورکم «فی قوله ...
4
... او الشاهد والیمین لا بالاوصاف وان خفیت بحیث یغلب ... وظاهره کغیره جواز الدفع بمطلق الوصف، لانّ الحکم لیس منحصراً ... الیه ظنّ صدقه لاطنابه فی الوصف، او رجحان عدالته وهو ... داد؛ اگرچه ویژگیها و وصفهای پنهانی باشد، به طوری ... ، و اگر این گونه وصف کردنها و بیان ویژگیها، ...
5
... نیز به آن معترف بودند. توصیفات به کار رفته درباره وی ... باقی‌مانده است. انواع‌الدعاء، الاوصاف، التشبیهات، التماثیل فی تباشیرالسرور، رُدودٌ ... در این اثر، همراه با توصیفات به جامانده از کتاب مفقود ...
6
... مُدْلِجی (متوفی 685)، اصداف الاوصاف از عبداللّه وصّاف (متوفی 719)، الکتیبة الکامِنة ...
7
... علی محمد وآله الحائزین لجمیل الاوصاف. و بعد. چون دهقان مشیت ... در حضرت نوشیروان از عدلش وصف‌ها راندند، گفته بود: علی ...
8
... است، چنانکه بخشی از کتاب الاوصاف و التشبیهات وی به کتابت ... بلند فرض نمود. با این وصف نباید در مورد دانش ابن ...
9
... علما مشهور است که:«انّ الاوصاف قبل العلم بها اخبار و ... الاخبار بعد العلم بها اوصاف». ... نکته ... نسبت ایقاعی در برخی ...
10
... نخب المناقب نام یافته است اوصافی که ابن‌ جبر برای کتاب ... الفائده، المثال فی الامثال، الحاوی، الاوصاف، المنهاج، از این آثار اغلب ...
7724 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار