491 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... را جامدِ مؤوّل به مشتق دانسته‌اند. ... اسم مشتق ... اسمِ مشتق برگرفته از فعل است ... ، کاتِب، قَتیل، فارِس، و. ... اقسم اسم مشتق ... اسمهای مشتق به دو دسته تقسیم می ... و سه پل. ... راههای ساختن اسم مشتق ... اسمهای مشتق که یک جزء آن معنای ...
2
... سَمَّی‌ الْحَسَنَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ الْحُسَیْن‌». * «اَنَّهُ سَاَلَ ... لِی یَا هِشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ اِلَهٍ». * «الْعَامَّةُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَمَی». ... مستندات ...
3
... سَمَّی‌ الْحَسَنَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ الْحُسَیْن‌». * «اَنَّهُ سَاَلَ ... لِی یَا هِشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ اِلَهٍ». * «الْعَامَّةُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَمَی». ... تعریف ...
4
... به معنای اسم جامد و غیر مشتق است. ... توضیح اصطلاح ... اسم یا ... که در لغت عرب از اسمی مشتق است که آن را مصدر ... شود؛ دلالت نمی‌کند. ... مدلول اسم مشتق ... اسم مشتق، مانند: ماشی بر سه چیز ... برای معنا. 5. اسم جامد که در مقابل اسم مشتق است. ... پانویس ...
5
... اسم مشتقِ دلالت کننده بر انجام دهنده فعل را اسم فاعل گویند. ... تعریف ... اسم فاعل ... ، از مصادیق مشتق اصولی و اسمی ... است که از فعل مضارع معلوم، مشتق ...
6
اسم مشتق از فعل مضارع مجهول را اسم مفعول گویند. ... تعریف ... اسم مفعول، از مصادیق ... مشتق اصولی و اسمی است ... که از فعل مضارع مجهول، یعنی از «یُفعَل»، مشتق گردیده ...
7
... با تفکیک‌ اسماء مشتق از مبدأ اشتقاق‌ ، اصطلاح‌ اسماء برای نام‌ ... های مشتق الهی‌ مانند عالم‌، ... و تکوینی‌ دارند، اسماء ربوبی‌ یا اسماء کونی‌ (کیانی‌) خوانده‌ ... در برابر اسماء به‌ عنوان‌ نام‌های مشتق مطرح‌ شده ...
8
اسم مشتق دلالت کننده بر زمان انجام فعل را اسم زمان گویند. ... تعریف ... اسمی که ... . اسم زمان هم مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و اسم آلت، در بحث مشتق ... داخل است، اما در مورد اسم ...
9
... موضوع و مشتق. اسم می‌تواند «موضوع» (جامد) و یا «مشتق» باشد. اسم موضوع ... ، مانند: «‌ضَرْب» ‌، و اسم مشتق، مانند: «ضارب ... » و «مضروب». اما فعل در بیشتر لغات مشتق است ...
10
... اگر آن لفظ، فعل یا اسم مشتق یا حرف باشد، استعاره تبعیّه ... استعاره در فعل و اسم‌های مشتق، تابع و فرع استعاره در ... اسم آنهاست. اهل بلاغت پس ... در فعل، اسم فعل، انواع اسم مشتق، اسم‌های مبهم مانند اسم اشاره و حتّی ...
491 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار