4314 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... دیگر کودکان در این حکم فرقی نیست. ... استحباب پرداخت زکات از سرمایه ... باشند. اینان معتقدند، برای حکم به استحباب پرداخت زکات در این ... بیان دیدگاه اوّل ذکر شد. حکم استحباب پرداخت زکات هرچند در روایات ... این حکم، ولیّ کودک می‌باشد. به عبارت دیگر، ملاک استحباب ...
2
... قرار داده است.غیر از احکام استحبابی که در کتب فقهی اهل ... ماندن تا طلوع آفتاب استحباب دارد. این حکم درباره امیر الحاج مورد ... و کتب فقهی شیعه احکامی که غالبا استحبابی است، برای امیرالحاج وجود ... . البته دلیلی بر این حکم استحبابی و یا حکمت آن نقل نکرده ولی ...
3
... تهجد (نماز شب) نزد من محبوب‌تر است از آغاز آن ... بر عدم وجوب) یک امر استحبابی است و نتیجه این می ... شده و به‌صورت یک حکم استحبابی آن هم به مقدار میسور ... الله مادام و ان قلّ؛ محبوب‌ترین اعمال نزد خدا چیزی ... پرسیدم کدام‌یک از اعمال محبوب‌ترین عمل نزد خداست؟ فرمود ...
4
... کل به تعداد اجزای آن، احکام استحبابی ضمنی به دست می‌آید ... استحباب ضمنی می‌یابد. بنابراین، استحباب ضمنی و استحباب غیر ضمنی (استقلالی) دو حکم استحبابی ... جداگانه نیست، بلکه یک استحباب ...
5
... ، حج واجب نیست و عمره استحبابی ندارد. بلکه اگر این دوران ... «لبیک‌» مستحب است، از روایت، احکام استحبابی استفاده می‌شود، بویژه روایت ... آمرزش گناهان کرده که با احکام استحبابی سازگاری دارد. ... روایت محمد بن ... ، جلو بگیرند؟ اگر علت و حکمتحکم این چیزها باشد، در این ...
6
... تزاحم در احکام استحبابی ... هم‌چنین درباره تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر ... از مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است، مانند ... از راه شناخت ملاک‌هاى احکام که شارع بیان ... استحباب دارد، نیز فقها به کافی بودنِ اشاره به آن حکم ...
7
... دارد بر حکمالزامی الزام کند. احکام استحبابی نظیر زیارت پیامبر گرامی اسلام ... احکام را الزامی و واجب نمی‌دانند، بلکه حداکثر به استحباب ... مؤکد آن فتوا داده‌اند، ولی این احکام، خصوصیتی ... که لسان المتقدمین است، به استحباب پوشش فتوا داده است. برخی ...
8
... نماز شب، که حکم اولیه‌اش استحباب است، نذر شود ... نه این‌که در حکم استحبابی نماز شب، تغییری حاصل ... مخالف حکم شرع است؛ چون حکم اولیه شرع، استحباب و ... مخالف «است، با این استحباب ، عدم ازلی «عدم المخالفة ... محقق اصفهانی ، میرزا حبیب‌الله رشتی و آیت الله ...
9
... قرائن را، حتی در مورد احکام استحبابی ، حجت نمی داند و ... ورخدادهای تازه، احکام جدید می طلبند. دگرگونی حکم به دگرگونی موضوع ... من الامر لَعَنِتُّم ولکنَّ اللّه حَبَّبَ الیکم الایمان…) آن گاه به ... تفسیر جلمه:(حبّب الیکم الایمان) پرداخت و معنایی ...
10
... ترغیب کرده‌اند، دالّ بر استحبابِ این کار شمرده‌اند، همچنانکه ... ختنه دختران را محدود سازد. ... احکام استحبابی ... برای ختنه، قطع نظر از ... . همچنین در احادیث شیعی از استحباب اطعام ( وَلیمه) برای ختنه ... روا بودن و وجوب و استحباب ختنه زنان بسیار متفاوت است ...
4314 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار