686 نتيجه يافت شد  (0.09 ثانیه)
1
... ابن شاهین ... ابوحفص ابن حاجب ...
2
... تا آخر آیات ... سخن عمر بن احمد ... ابو‌حفص عمر بن احمد نیز در کتاب «شرح ... قراتکین بن الاسعد نا ابومحمد الجوهری نا ابوحفص عمر بن محمد بن علی بن الزیات نا قاسم بن ... زکریا نا اسماعیل بن موسی نا عمر بن ...
3
... عمر بن علی بن احمد بن محمد ابن عبدالله انصاری، فقیه، محدث و رجالی شافعی مصری * ابوحفص عمر بن محمد ... سهروردی، شیخ الاسلام ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمویه بکری، ملقب ...
4
... امام احمد بن محمّد غزّالی برادر کهتر امام محمّد غزالی ... بلند یافت شهاب‌الدّین ابوحفص عمر سهروردی است که ... ناصرالدّین ابوحامد محمود بن الامام ضیاء‌الدّین ابوالحسن مسعود بن محمود الشیرازی ...
5
... توان به بجبج بن خداش ابوسعید مغربی، ابوحفص عمر بن احمد توزری، ابن‌ ... کردبوس عبدالملک بن قاسم توزری، ابن‌شباط محمد بن علی ... 296ق)، شاگرد ابن‌سحنون؛ * ابوحفص عمر بن احمد توزری، استاد سِلفی؛ * ابن‌کردبوس ...
6
... قراتکین بن الاسعد نا ابومحمد الجوهری نا ابوحفص عمر بن محمد بن علی بن الزیات نا قاسم بن زکریا ... نا اسماعیل بن موسی نا عمر بن ...
7
... الرزاق، قال: حدثنا معمر بن راشد، عن ابان بن ابی‌عیاش، عن ... امالی نوشته است: «اخبرنی ابوحفص عمر بن محمد بن علی الصیرفی قال: حدثنا ابوالحسین ... الوفاة وفی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله ( ... ص" وفی بیته رجال فیهم عمر بن الخطاب فقال النبی " ص": ...
8
... احمد بن محمد بن احمد القدوری الحنفی، متوفای 28 قمری، کتاب التجرید؛ 15.ابوزید عبدالله بن معمر بن ... ، کتاب مختصر الکفایه؛ 19.ابوحفص عمر بن محمد بن احمد النسفی الحنفی، متوفای 537 قمری ... قرطبی، عمر بن عبدالعزیز، فقهای کوفه، قاضی اسماعیل و حماد بن سلیمان و ...
9
... بن عمر، نحوی و فقیه مالکی * ابن‌حاجب عزالدین‌ ابوحفص عمر بن محمد امینی، اِبْن‌ِحاجِب‌، ابوحفص عمر بن محمد بن ... ‌ ابوعمرو عثمان‌ بن عمر، اِبْن‌ِحاجِب‌، ابوعمرو جمال‌الدین‌ عثمان‌ بن عمر، نحوی و ...
10
... ‌ِ دَیْبَع، ابومحمد عبدالرحمان بن علی بن محمد بن علی بن یوسف شیبانی ... بارزی نزد مفتی ابوحفص عمر بن محمد اشعری پرداخت و در ... سپس مصاحب ابوالعباس احمد بن احمد بن عبداللطیف شرجی شد ... عامری را نام برده‌اند. ... شاگردان ... و ابن زیاد ، شیخ احمد بن ...
686 نتيجه يافت شد  (0.09 ثانیه)
جعبه ابزار