87 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... ‌ زید بن‌ شهریار اصفهانی‌ استادابوالعلاء همدانی را پرورد و به‌ کسانی ... الکامل‌ هذلی‌ و غایة الاختصار ابوالعلاء همدانی مضبوط گشته‌، و احادیث‌ او ...
2
... را ازبر کُنند، از جمله «ابوالعلاء همدانی» (متوفی 569) و «حسن بن ... الجمهرة» نیز نامیده شده است. « ابوالعلاء مَعَرّی » (متوفی 449) شاهد ...
3
... ‌الله راوندی، ابوشکر صفار و ابوالعلاء همدانی و بعضی دیگر از مشایخ ... به ری، کاشان، اصفهان و همدان سفر کرده و از قراین ... نکته که ابوالعلاء تنها در فاصله 546- 548 ق در همدان بوده ... 547 ق پس از ترک همدان وارد بغداد شده و به ...
4
... ‌ کرد. همچنین‌ از ابوکریب‌ همدانی، هناد بن‌ سرّی، محمد ... وی سفرهایی‌ نیز به‌ شیراز ، همدان ، مکه‌ و ری داشته‌ ... ‌حبش‌ قرائت‌ آموخت‌ و ابوالعلاء همدانی نیز از وی روایت‌ کرد ... ، هدیة العارفین. (20) حازمی‌ همدانی، محمد، عجالة المبتدی، به‌ کوشش ...
5
... ‌ کرد. همچنین‌ از ابوکریب‌ همدانی، هناد بن‌ سرّی، محمد ... وی سفرهایی‌ نیز به‌ شیراز ، همدان ، مکه‌ و ری داشته‌ ... ‌حبش‌ قرائت‌ آموخت‌ و ابوالعلاء همدانی نیز از وی روایت‌ کرد ... ، هدیة العارفین. (20) حازمی‌ همدانی، محمد، عجالة المبتدی، به‌ کوشش ...
6
... ‌ آثاری‌ چون‌ شرح‌ وافیه صدرالدین‌ همدانی ، مقدمه حدائق‌ شیخ‌ یوسف‌ بحرانی ... خالویه‌ (د 370ق‌/980م‌) و ابوالعلاء همدانی (د 569ق‌/1174م‌) را در ... ‌ الشیعه، استانبول‌، 1931م‌. (107) محمد همدانی، «تکملة تاریخ‌ الطبری‌»، ج‌ 11 ...
7
... به‌ ایران‌ آمد. در همدان از حافظ ابوالعلاء همدانی و اسعد بن‌ عبدالکریم ... ‌ بن‌ احمد همدانی، در تبریز از ...
8
... ‌توان نام برد: ابوسعد سمعانی ، ابوالعلاء همدانی ، ابوطاهر سلفی ، ابوالقاسم ابن عساکر ... را تکمیل کرد. وی در همدان در 526ق درگذشت. ... آثار ... ابوالقاسم ...
9
... ‌ و در آن‌جا از ابوالعلاء همدانی، ابوالکرم‌ شهرزوری‌، سبط خیاط و ...
10
... مانند ابن سوار در المستنیر ، ابوالعلاء همدانی در غایه‌الاختصار و ابوالعز ...
87 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار