480 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... از هنگامی که‌ استعمارگران قاره آفریقا را کشف کردند، نیجریه ... مهدویت در شمال و غرب آفریقا؛ - پیروزی قیام عثمان دان‌ ... نوحدانی، سیروس‌، قوم‌شناسی‌ سیاسی‌ آفریقا، انتشارات صنم، تهران 1386. 3 ... . گروگان‌گیری‌های سریالی در آفریقا، روزنامه‌ ابتکار‌، صفحه‌ ایران ...
2
... . نیجریه پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا بوده و پایتخت آن آبوجا ... «مستبصرین» شهره هستند. ... مقدمه ... قاره آفریقا دومین قاره پهناور جهان پس ... افریقای غربی شد. اغلب کشورهای آفریقای غربی به‌رغم وجود منابع ... مهدویت در شمال و غرب آفریقا؛ - پیروزی قیام عثمان دان فودیو ...
3
... اقیانوس‌ اطلس‌ تا صحرای‌ آفریقا پراکنده‌اند. این‌ پراکندگی‌ وسیع ... ‌ به‌ فتح‌ شمال‌ آفریقا همت‌ گماشتند. قبایل‌ مختلف‌ بربر ... تسلط عثمانیان‌ بر شمال‌ آفریقا هیچ‌ دولت‌ یکپارچه‌ای‌ ... قبائل ... قبایل آفریقا ... مقالات_دانشنامه_بزرگ_اسلامی
4
... نظامی‌ به ویژه در منطقه آفریقا، ستوده‌اند. ... شناخت حسان ... فرماندهی حسان، مرحله ششم فتوحات آفریقا به حساب می‌آمد. ... شوند. ... زن کاهنه و ویرانی آفریقا ... چون مجروحین بهبودی یافتند، حسان ... این، ویرانی نخستین آفریقا بود. ... پیشروی در آفریقا و قتل کاهنه ...
5
... قرن هجدهم میلادی در غرب آفریقا یـکی از فـرازهای‌ حساس‌ تاریخ ... ‌. نیجریه بزرگترین جـامعه مـسلمانان در آفریقا را دارد و مرکز تجمع ... . ق (هجدهم میلادی) در غرب آفریقا یـکی از فـرازهای‌ حساس‌ تاریخ ... مهدویت در شمال و غرب آفریقا؛ - پیروزی قیام عثمان دان‌ فودیو ...
6
... قرن پنجم هجری در شمال آفریقا و‌ اندلس دولتی بنام ... قرن پنجم هجری در شمال آفریقا و‌ اندلس دولتی بنام ... صنهاجه» از بزرگترین قبایل بربر آفریقا بودند و به «ملثمین» یعنی ... جغرافیای اسلامی ... آفریقا ... تاریخ حکومت های اسلامی ...
7
... حکومت امویان سرزمین شمال آفریقا از توجهات خلفای اموی بوده ... مغرب نام سرزمینی در شمال آفریقا در امتداد سواحل دریای مدیترانه ... ابومهاجر دینار را حکمران آفریقیه کرد. ابومهاجر در برخورد با ... منصور توانست استان آفریقیه را پس گرفته و مغرب ...
8
... کشور مسلمان‌نشین قاره آفریقا، اهمیت بسزایی دارد. ... گروه تروریستی‌ در‌ سرتاسر آفریقا جامه عمل می‌پوشاند‌. ... ‌ شمال‌ و شمال غرب آفریقا، به خصوص کشورهای‌ نیجریه‌ ... کشور مسلمان نشین قاره آفریقا، اهمیت بسزایی دارد. ... بیگدلی‌، علی، اسلام در آفریقا، قم: مرکز بین المللی ...
9
... * بلدیه در شمال آفریقا ... نگاری غرب و مرکز آفریقا؛ تاریخ‌نگاری شرق آفریقا تقسیم شود و ... * حزب در آفریقای مسلمان غیرعرب ... * خانه در آفریقای غیرعرب ...
10
... باشد. این کشور در شمال آفریقا و در منطقه خاورمیانه واقع ... مصر در حوزه جغرافیایی شمال آفریقا و در منطقه خاورمیانه ... مبارزات ضد استعماری در شمال آفریقا و خاورمیانه بود و ... مناقشات مختلف در سطح قاره آفریقا نقشی میانجی گرایانه داشته باشد ...
480 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار