45 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
21
... منتخب ... ابـن عـامـر: عـبدالله بن عامر یحصبی (متوفای 118) قاری ... ابـو عـمـرو: زبـان ابـوعـمـرو بـن عـلا مـازنـی، (متوفای 154) ... واسطه از اوروایت کرده‌اند. ابن محیصن: محمد بن عبدالرحمان (متوفای ... روایت کرده‌اند. یزیدی: یحیی بن مبارک (متوفای 202) قاری ...
22
... ‌ محمد بن ابی‌ القاسم‌ طبری‌، عربی‌ بن مسافر عبادی‌، حسین‌ بن هبة الله‌ بن رطبه سوراوی ... ‌ محمد بن عبدالله‌ بن علی‌ بن زهره‌، فخار بن معد موسوی‌، محمد بن نمای‌ حلی‌، علی‌ ابن‌ یحیی ...
23
... است. 6. حسین بن هبةالله بن رطبه سوراوی از ابن ادریس ... روایت می‌كند. 7. شیخ عربی بن ... ؛ جعفر بن احمد قمرویه حائری؛ بهاءالدین ورّام؛ حسن‌ بن یحیی بن سعید ...
24
... بایدیکم ادفعوه بالخشب حتی تواروه فی حفرته. ... محمد بن یوسف فریابی نیز وقتی ... الفقهاء فیهم یحیی بن عبد الحمید الحمانی وقطنة بن العلاء والولید بن حماد وبنو ابی شیبة ...
25
... ( ابى بن خلف، يا امية بن خلف، يا عاص بن وائل) در ... را برداشته، مى‌گويد: لَأَخْصِمَنَّ مُحَمَّداً: «من با همين دليل به ... نبودى؟! ... اعاده اموات ... *قل یحییها الذی انشاها اول مرة وهو ... کلمه (تورون) در اصل (تورئون) بوده، و (تورئون) مضارع از باب افعال ...
26
... در قرن سوم هجری * ابراهیم بن یحیی حزوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان ... معاصر اصفهان * ابوبشر ابراهیم بن ناصح فورویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان * ... و چهارم هجری * ابواحمد ابراهیم بن احمد اصفهانی، ابواحمد ابراهیم بن احمد بن فضل اصفهانی، از محدّثین ...
27
... ‌و دمنه‌، ترجمة محمد بن‌عبدالله‌بخاری‌، به‌کوشش ... 351ش‌. (60) غفرانی‌خراسانی‌ محمد، عبدالله‌بن‌المقفع‌، قاهره‌، 965م‌. ( ... مرزبان‌نامه‌، تحریر سعدالدین‌وراوینی، به‌کوشش‌محمد روشن‌، تهران‌، 367ش‌ ... «یادگار بزرگمهر»، به‌کوشش‌یحیی‌ماهیار نوابی‌، نشریة دانشکدة ...
28
... الانوار ذکر نموده که یحیی بن عبدالله بن الحسن از امام کاظم ... نیز اذعان دارند. ... سوروکین ... پروفسور «سوروکین» که یکی از روان ... «بخدا قسم که محمد از پسندیدگان او بود»، ... ابن شهر آشوب ... رشیدالدین محمد بن شهر آشوب مازندرانی (متوفای 588 ...
29
... وی‌ در خاندانی‌ منسوب‌ به‌ سوریون (دهکده‌ای‌ ناشناخته‌ در مشرق ... ابوالحسن‌ بن فید، ابوبکر بن سمجون‌، ابوالحسن‌ بن ضحاک‌، ابوالقاسم‌ احمد بن محمد بن احمد بن رشد، احمد بن عبدالمجید ... ابن‌ عباس‌ نزدیک‌ قبر امام‌ یحیی بن یحیی به‌ خاک‌ سپرده‌ شد. ...
30
... درست‌بَد در درمان‌ تن‌وروان، چگونگی کیفر پزشک نمایان (آنان ... به عنوان پزشک شخصی جعفر بن یحیی بن خالدبرمکی به بغداد فراخوانده شد ... در دست است ... ابوعبیدالله محمد بن احمد بن سعید تمیمی ... ابوعبیدالله محمد بن احمد بن سعید تمیمی (د ...
45 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار